Przemówienia i homilie

Homilia Biskupa Tarnowskiego na Mszy św. w święto Święto Caritas
(Tarnów-Katedra, 2 kwiecień 2005 r.) "Oto dzień, który Pan uczynił.
Radujmy się w Nim i weselmy".

Bracia i Siostry!

Kościół Boży, pragnąc pomnażać w nas wielkanocną radość, poleca świętować zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, przez całą Oktawę. Od Wielkiej Nocy, we wspólnocie Ludu Bożego, rozlewa się nieustannie paschalna radość; z każdym dniem w sercach wiernych mnożą się dary Zmartwychwstałego -szczególnie dar Ducha Świętego i dar Pokoju.

Dziś, nasza paschalna radość splata się z modlitewnym zatroskaniem o Jana Pawła II, wielkiego orędownika i apostoła kultu Bożego Miłosierdzia. Pełni nadprzyrodzonej radości, ale też powagi i nadziei, przystępujemy do celebry święta Bożego Miłosierdzia, święta Caritas. Hasłem tegorocznego Święta są słowa Chrystusa: "Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich" (Mk 9,35) .

Pierwszeństwo we współczesnym świecie bynajmniej nie wyznacza służba. Przeciwnie - ten jest pierwszym, ten stoi wyżej, kto ma więcej: władzy, pieniędzy, koneksji; kto umie się wybić, jest bardziej asertywny, potrafi dla kariery poświęcić wszystko. "Vipowska" kultura majętnych, zdrowych i wpływowych nie chce znać pojęcia służby. Ilu z decydentów pamięta, że przełożeństwo jest służbą wobec sióstr i braci? Poeta pisał:

Rządzić znaczy ujrzeć siebie w tym,
Nad którym sprawuje się władzę.
To największa sztuka ze wszystkich sztuk,
Tak trudna jak przykazanie o miłości bliźniego .
(por. R. Brandstaetter. Faust zwyciężony )

Sługą wszystkich był Jezus, który w Wielki Czwartek, myjąc nogi swoich uczniów przekazał nam testament miłości: "To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem" (J 15, 12). To tak, jakby powiedział: "Służcie sobie nawzajem, jak Ja wam służyłem" . Służba Syna Bożego prowadziła najpierw przez Nazaret, gdzie posługiwał rodzinie i lokalnej społeczności. Potem, w latach publicznej działalności, ta służba wciąż się intensyfikowała: trud głoszenia Królestwa Bożego, uzdrawianie, pochylanie się nad każdym człowieczym bólem i każdą ludzką biedą, aż do gestu umycia nóg. Apogeum zbawczej służby Chrystusa był krzyż. W służbie krzyża oddał On siebie w całkowitej ofierze, abyśmy życie mieli i mieli je w obfitości.

Służebna miłość Jezusa Chrystusa jest aktualizowana w każdej Eucharystii. W niej Zbawiciel uniża się niewypowiedzianie i staje się dla nas pokarmem. Dlatego Eucharystia jest przestrzenią uczenia się służby. Wezwanie Jezusa: "To czyńcie ma moją pamiątkę", odnosi się nie tylko do konsekrowania chleba i wina, ale też do naśladowania Jego gestu umywania nóg. W Liście Apostolskim "Zostań z nami, Panie", Papież przypomina, że Eucharystia jest potężnym "bodźcem, skłaniającym nas do autentycznego angażowania się w budowanie społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i braterskiego. W Eucharystii Bóg nasz ukazał najdalej posuniętą formę miłości, obalając wszelkie kryteria panowania, które nazbyt często określają relacje międzyludzkie, i potwierdzając w radykalny sposób kryterium służenia: "Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich" (Mk 9, 35). Nieprzypadkowo - kontynuuje Ojciec Święty - w Ewangelii Jana nie znajdujemy opisu ustanowienia Eucharystii, jest w niej natomiast opis "umywania nóg": uniżając się do umywania nóg swoim uczniom, Jezus w niedwuznaczny sposób wyjaśnia sens Eucharystii" (MND, 28).

"Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich" (Mk 9,35) . Służba bliźniemu jest warunkiem prawdziwej i godziwej celebracji Mszy św. w każdej parafialnej wspólnocie. "Nie łudźmy się-przestrzega Papież - za prawdziwych uczniów Chrystusa zostaniemy uznani, jeśli będziemy się wzajemnie miłować, a w szczególności, jeśli otoczymy troską potrzebujących. To właśnie jest kryterium sprawdzania autentyczności naszych celebracji eucharystycznych" (MND, 28).

Bracia i Siostry!

Jako członkowie parafialnych oddziałów Caritas często - nawet codziennie -uczestniczycie w Mszy św., nazywanej też Łamaniem Chleba. Mszalna celebra uczy też łamania powszedniego chleba, dzielenia się codziennym napojem - uczy postawy służby. Chleb i wino, które widzimy na ołtarzu, a które po przeistoczeniu stają się pokarmem duchowym, poza ołtarzem, w życiu codziennym, zaspokajają podstawowy głód człowieka. Tym samym uczta eucharystyczna staje się wezwaniem, aby dzielić się chlebem i napojem z bliźnimi, aby dzielić się z nim tym wszystkim, czego on potrzebuje do życia.

Chleb i napój powinien znajdować się na stole każdego człowieka. Czasem jednak brak jednego i drugiego. Dzieje się tak zwłaszcza we współczesnej Polsce. W naszej ojczyźnie mamy 3 miliony bezrobotnych; prawie 5 milionów Polaków żyje w skrajnym ubóstwie - mając na utrzymanie najwyżej 8 złotych dziennie na osobę. Blisko ośmiomilionowa grupa (7,7 mln) żyje za 10 zł. Te realia powinny być dla nas wezwaniem do pomocy. Eucharystyczna wspólnota Kościoła musi dostrzegać te potrzeby, aby stawać się wspólnotą nieustannej wymiany dóbr.

Ukochani!

Złożyć Ofiarę Chrystusa, znaczy kontynuować ją w życiu pełnym poświęcenia dla bliźnich. Niech te słowa staną się dla wspólnoty Caritas w naszej diecezji i dla wszystkich diecezjan drogowskazem na przyszłość. Oby w diecezjalnej wspólnocie przyszłość była coraz bardziej budowana na postawie służby i aktywnym przyoblekaniu przykazania miłości bliźniego w miłosierny czyn; oby działo się to w oparciu o duchowością eucharystyczną, która na wskroś jest przeniknięta wezwaniem do miłosiernego działania.

Bracia i Siostry!

Służby- mającej swoje źródło w Eucharystii - nie można ograniczyć tylko wyłącznie do dzielenia się tym, co materialne. Ważne jest dzielenie się samym Chrystusem, a to nazywa się apostolstwem i ewangelizacją.

"Bo nie możemy nie mówić tego, co wiedzieliśmy i słyszeli" - przekonują apostołowie w I czytaniu. Na każdej Eucharystii widzimy i słyszymy Jezusa-więc nie możemy o Nim milczeć! Ten zmartwychwstały, eucharystyczny Chrystus wysyła nas zawsze po rozesłaniu: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu" . Nakaz ten realizuje Kościół od początku. Głosić Ewangelię, to znaczy głosić Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego - ostatecznie znaczy to: głosić ŻYCIE.

"Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich" (Mk 9,35) . Być dzisiaj sługą wszystkich, oznacza być sługą życia, także życia człowieka starego, zniedołężniałego, wyniszczonego całożyciową pracą.

Drodzy Bracia i Siostry!

W waszej codziennej działalności docieracie do ludzi w podeszłym wieku. Nawiedzacie ich w domach, przygotowujecie do przyjęcia sakramentów świętych, organizujecie wigilijne wieczerze i wielkanocne śniadania, przekazujecie różne paczki i upominki. Składam serdeczne Bóg zapłać za troskę o seniorów w parafiach, domach i hospicjach, prowadzonych przez Caritas. Cieszymy się tym, że dzięki działalności Caritas wciąż rozrasta się świadomość zatroskania o ludzi starszych. Zachęcam was do dalszych tego typu działań, m.in. do tworzenia parafialnych klubów seniora pod patronatem Symeona i Anny, dwóch wspaniałych ewangelicznych seniorów.

Celebrując Święto miłości miłosiernej, dziękuję parafialnym oddziałom Caritas oraz wszystkim caritasowym pracownikom i wolontariuszom za wszelkie gesty służby najmniejszym, które przywracają nadzieję ubogim (EinE, 86).

Umiłowani!

Podczas tej Eucharystii i w Niedzielę Miłosierdzia, pamiętajmy szczególnie o tych, którzy cierpią, którzy pragną miłosierdzia i o nie wołają. W książce Pamięć i tożsamość Ojciec Święty, rozważając Boże Miłosierdzie, pisze: "Tajemnica paschalna potwierdza, że ostatecznie zwycięskie jest dobro; że życie odnosi zwycięstwo nad śmiercią".

Pamiętajmy o Nim, naszym Rodaku na Stolicy Piotrowej, apostole miłosierdzia, który ustanowił to Święto i wciąż okazuje się sługą wszystkich. Teraz poprzez cierpienie, dopełnia braki udręk Chrystusowych - tak jak Jezus wisiał na krzyżu - Papież spoczywa na Wybrzeżach Ciszy, podobnych do tych opisanych przez siebie w jednym z poematów (por. K. Wojtyła. Wybrzeża Pełne Ciszy ). W ten sposób nieustannie wyprasza u Miłosiernego Pana miłosierdzie dla nas i świata całego! Amen

KONTAKT

ul. Legionów 30, 
33-100 TARNÓW 
tel. 14/6317320, 14/6317321
fax 14/6317329 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NASZE AKCJE

Program "Gniazdo"

gniazdo

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

wigilijne-dzielo-pomocy-dzieciom-02

Wielkanocne Dzieło Caritas

Wielkanocne-Dzielo-Caritas

„Chleb za Chleb”

cheb-za-chleb

Program „SKRZYDŁA”

program-skrzydla

Okno Życia

okno-zycia

Bądź widoczny

badz-widoczny

GOŚCIE ONLIE

Odwiedza nas 105 gości oraz 0 użytkowników.

media

      RDN NOWY SACZ    TGN    RDN MALOPOLSKA    pit format

   

WSPIERAJA NAS A

      logo gold drop 2016brukbet           suret castorama