Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna jest placówką przeznaczoną dla dzieci z upośledzeniem umysłowym stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Przystosowana jest także do przyjmowania uczniów z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną. Szkoła realizuje obowiązujący, ramowy program dla szkół specjalnych w zakresie właściwym dla tego typu placówek edukacyjnych i ma uprawnienia szkoły publicznej.

Szkoła Podstawowa
 obejmuje:
- oddziały rewalidacyjno – wychowawcze, do których uczęszczają dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Liczba dzieci w grupie od 2 do 4.
- oddziały edukacyjno – terapeutyczne, do którego uczęszczają dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną. Liczba dzieci w grupie od 6 do 8.
Do zespołów rewalidacyjno-wychowawczych przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 25 lat.
Do szkoły podstawowej uczęszczają dzieci w wieku od 6 do 18 lat.

 

Niepubliczne Gimnazjum Specjalne przyjmuje dzieci z upośledzeniem umysłowym stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną, które ukończyły szkołę podstawową. Placówka realizuje obowiązujący, ramowy program dla szkół specjalnych i ma uprawnienia szkoły publicznej.

 

Gimnazjum obejmuje:
–oddziały edukacyjno – terapeutyczne, do którego uczęszczają dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnością ruchową. Liczba dzieci w grupie od 6 do 8.
Do gimnazjum przyjmowane są dzieci od ukończenia szkoły podstawowej do 21 roku życia.

 

Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy jest trzyletnią, ponadgimnazjalną placówką przeznaczoną dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną. Do szkoły mogą uczęszczać osoby, które ukończyły gimnazjum. Placówka przyjmuje młodzież do 23 roku życia.
Zadaniem szkoły jest przygotowanie młodzieży niepełnosprawnej do funkcjonowania w środowisku poprzez pełne uczestniczenie w życiu społecznym oraz podjęcie pracy zawodowej. W ramach przysposobienia do pracy prowadzone są zajęcia z gospodarstwa domowego.

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Niepubliczne Gimnazjum i Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy zapewniają wszechstronną pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w ramach zajęć zespołowych i indywidualnych poprzez realizację funkcji wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej i rehabilitacyjnej.
Uczniowie oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych biorą udział w pozalekcyjnych formach aktywnego wypoczynku tj. nauce pływania, dogoterapii, hipoterapii, oraz w zajęciach rekreacyjno-sportowych
Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli – specjalistów z zakresu oligofrenopedagogiki, rewalidacji, psychologii, logopedii, rehabilitacji.

 

Zasady przyjmowania do szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy:
Należy złożyć następujące dokumenty:
- wniosek rodziców o przyjęcie dziecka do szkoły
- aktualne orzeczenie o kształceniu specjalnym, lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
- w przypadku ukończenia przez dziecko danej klasy lub szkoły odpowiednie świadectwo.

 

Dowóz dzieci do szkoły
Zgodnie z art. 17 pkt 3a Ustawy o Systemie Oświaty, Dz.U.Nr 67 poz. 329 z 1996 r. z późniejszymi zmianami, obowiązek finansowania dojazdu ucznia do szkoły posiada gmina, w której uczeń zamieszkuje. Szkoła posiada mikrobusy, którymi dowożone są dzieci z pobliskich miejscowości.

KONTAKT

ul. Legionów 30, 
33-100 TARNÓW 
tel. 14/6317320, 14/6317321
fax 14/6317329 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NASZE AKCJE

Program "Gniazdo"

gniazdo

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

wigilijne-dzielo-pomocy-dzieciom-02

Wielkanocne Dzieło Caritas

Wielkanocne-Dzielo-Caritas

„Chleb za Chleb”

cheb-za-chleb

Program „SKRZYDŁA”

program-skrzydla

Okno Życia

okno-zycia

Bądź widoczny

badz-widoczny

GOŚCIE ONLIE

Odwiedza nas 144 gości oraz 0 użytkowników.

media

      RDN NOWY SACZ    TGN    RDN MALOPOLSKA    pit format

   

WSPIERAJA NAS A

      logo gold drop 2016brukbet           suret castorama