Wielkanocne Dzieło Caritas

plakat skarbonka 2018Wielkanocne Dzieło Caritas obejmuje dwa przedsięwzięcia:

- Jałmużnę wielkopostną
- Wielkanocne baranki i Wilkanocne Świece

Akcja Jałmużny Wielkopostnej skierowana jest głównie do dzieci szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej. Ma ona przede wszystkim wymiar edukacyjny i formacyjny. Dzieci i młodzież w niej uczestniczące uczą się umiejętności dostrzegania potrzeb innych i dzielenia się tym, co posiadają z bardziej potrzebującymi. Młodzi ludzie, rezygnując w okresie Wielkiego Postu z drobnych przyjemności, odkładają do specjalnych tekturowych skarbonek zaoszczędzone pieniądze.

Ojciec św. Jan Paweł II w Orędziu na Wielki Post 2004 roku napisał m.in.: "Jezus kochał dzieci i patrzył na nie z upodobaniem, cenił bowiem ich prostotę i radość życia, ich spontaniczność i pełną zachwytu wiarę. Dlatego chce, aby wspólnota otwierała przed nimi ramiona i serce jak przed Nim samym: "A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje" (Mt 18, 5). Obok dzieci Pan Jezus wymienia "braci najmniejszych", czyli biednych, potrzebujących, głodnych i spragnionych, cudzoziemców, nagich, chorych, uwięzionych. Jeżeli ktoś przyjmuje ich i kocha bądź traktuje ich z obojętnością i odrzuca, to tak samo postępuje wobec Jezusa, gdyż On jest w nich szczególnie obecny".

Wszystkie zebrane oszczędności pozostają w parafiach i są przeznaczane w całości na parafialne cele charytatywne, zwłaszcza te związane z potrzebami dzieci chorych i ubogich.