Praktyczne przygotowanie do wakacji w "Trzynastce"

Nadchodzą wakacje, wiec SKC „Trzynastka” ostro zabrała się do pracy, aby zasłużyć na odpoczynek... 29 maja zorganizowaliśmy warsztaty dla uczniów z klas 1-6 na temat pierwszej pomocy przedmedycznej. Zaproszenie na przeprowadzenie szkolenie przyjęło I LO ze Starego Sącza – grupa dziewczyn z klasy o dodatkowym przedmiocie: „Podstawy ratownictwa medycznego”. Oprócz wiedzy teoretycznej zostały przypomniane podstawowe wiadomości na temat wzywania pomocy podczas wypadku, postępowania przy złamaniach, omdleniach czy krwotokach z nosa. Są to częste zdarzenia podczas wakacji. Każdy uczeń mógł sam sprawdzić swoje siły i umiejętności podczas reanimacji, sztucznego oddychania oraz zakładania opatrunku. Spotkanie to miało także inny cel – zbiórkę pieniędzy na Zieloną Szkołę. Była to ostatnia akcja na ten cel, gdyż dzieci wyjechały 1 Czerwca. „Trzynastka” w sumie podczas wszystkich akcji zebrała ponad 800 zł. Już natomiast rozpoczęła się zbiórka pomocy szkolnych dla pierwszaków, którzy 1 września przyjdą do naszej szkoły: to akcja pt. "Pełny plecak dla pierwszaka".

Dagmara Salamon

Opiekunowie i Asystenci Szkolnych Kół Caritas na szkoleniu

13 maja w Auli Jana Pawła II przy Katedrze w Tarnowie miało miejsce spotkanie formacyjno-informacyjne nt. „Szkolne Koła Caritas w naszej diecezji”. Spotkanie takie, to okazja do doskonalenia warsztatu opiekuna i asystenta SKC. Część formacyjną rozpoczął wykład pt. „Szkolne Koła Caritas w świetle ustawy o wolontariacie”, w którym dyrektor Tarnowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie, mgr Urszula Blacharz, przybliżyła podstawy prawne funkcjonowania wolontariatu oraz dała cenne, praktyczne uwagi potrzebne w bieżącej pracy Kół. Następnie mgr Dagmara Salomon zaprezentowała w multimedialnej prezentacji - Życie „13-tki” – Szkolnego Koła Caritas z Zespołu Szkół w Chełmcu na Sądecczyźnie, które w ramach I edycji małopolskiego projektu przygotowującego uczniów gimnazjum do niesienia pomocy potrzebującym „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” zdobyło wyróżnienie. Kierownik Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych, Adrianna Błaszczyk, w wykładzie pt. „W jaki sposób SKC mogą realizować swoją misję we współpracy z osobami niepełnosprawnymi” przybliżyła oczekiwania osób niepełnosprawnych i możliwości współpracy Kół z Ośrodkiem w Jadownikach Mokrych. W kolejny wykładzie dyrektor Robert Ślusarek przybliżył historię Muzeum Skansenowskiego w Nowym Sączu. W części informacyjnej został przedstawiony i omówiony program II Zjazdu Szkolnych Kół Caritas, który będzie miał miejsce 10 czerwca w Nowym Sączu oraz sprawy bieżące. Spotkanie zakończyła modlitwa o owocną pracę powołanych już 72 Szkolnych Kół Caritas, a w nich ponad 2500 wolontariuszy. Tematyka spotkania wzbudziła wielkie zainteresowanie, o czym świadczy fakt, że nawet kilku dyrektorów szkół, w których działają SKC, przybyło na spotkanie. Bardzo dziękuję wszystkim, a szczególnie dyrekcjom szkół, opiekunom i asystentom za bardzo miłą atmosferę spotkania, a prelegentom za rzeczowy i prosty sposób przekazu. Księdzu dr Stanisławowi Salaterskiemu dziękuję za bezpłatne wynajęcie Auli - miejsce gdzie mogliśmy się spotkać. Bardzo serdecznie zapraszam na II Zjazd SKC w Nowym Sączu, 10 czerwca 2008 r. Program II Zjazdu: 10.00 - Msza Święta pod przewodnictwem ks. bpa Wiesława Lechowicza w Bazylice Kolegiackiej 11.15 - Spotkanie na płycie sądeckiego Rynku i krótka historia Królewskiego Miasta Nowego Sącza - Słowo Pana Prezydenta Ryszarda Nowaka - Wspólne zdjęcie przy pomniku Jana Pawła II - Zwiedzanie miasta 12.30 - Zwiedzanie Muzeum Skansenowskiego 14.00 - Wspólna agapa na boisku przy Miasteczku Galicyjskim - Występ zespołu Promyczki Dobra 17.00 - Zakończenie Zjazdu

ks. Piotr Grzanka

Caritas to oblicze Chrystusa - II Zjazd SKC

10 czerwca Nowy Sącz przeżywał najazd wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas. Po raz drugi młodzi ludzie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych spotkali się na wspólnej modlitwie i zabawie. Na spotkanie dotarli przedstawiciele 50 kół z 73 istniejących. Ponad tysiąc wolontariuszy - z prawie 2,5 tysięcznej rzeszy działających - przybyło, by Panu Jezusowi Przemienionemu w tajemnicy Jego Cudownego obrazu w Bazylice nowosądeckiej dziękować za wszelkie dobro dokonane w mijającym roku szkolnym, za wszystkich darczyńców Szkolnych Kół, za wszystkich podopiecznych, których nawiedzają młodzi ludzie o wielkim sercu... Liturgii Mszy świętej przewodniczył ks. bp Wiesław Lechowicz. W kazaniu ukazał trzy obrazy przeplatające się w życiu człowieka, szczególnie wolontariusza SKC. Najpierw Caritas, jako oblicze Chrystusa, która tak, jak obraz z nowosądeckiej Góry Tabor ukazuje miłość Chrystusa obecnego w dziełach SKC. Drugi - to obraz Elizeusza, którym się Bóg opiekuje, a trzeci - to postawa patronki SKC, bł. Karoliny, wykonującej proste, codzienne czynności i posługi, za które nazywano ją „Aniołem”. Po modlitwie był przemarsz na płytę nowosądeckiego rynku i spotkanie z prezydentem miasta, p. Ryszardem Nowakiem. Tam, po ciepłych słowach pana prezydenta i wysłuchaniu historii miasta, wszyscy zrobili sobie wspólne zdjęcie upamiętniające historyczny, II Zjazd SKC. Następnie był czas na zwiedzanie Muzeum Skansenowskiego, gdzie pracownicy skansenu, na czele z p. Ryszardem Ślusarczykiem, dyrektorem muzeum, niezwykle interesująco ukazywali skarby tego miejsca. Na stadionie obok Miasteczka Galicyjskiego miał miejsce ostatni, radosny punkt programu: występ zespołu "Promyczki Dobra" z Nowego Sącza, przeplatany zabawami prowadzonymi przez wodzirejów z Brzeska - Mariusza i Lillę. Aby nikomu nie brakło sił, p. Eugeniusz Świerad ze swoją ekipą serwowali pyszne kiełbaski z grilla, chleb i wodę mineralną, która przy upalnej pogodzie była bardzo cenna. Dopełnieniem uczty stały się lody "Koral". Smutno było wyjeżdżać i opuszczać Nowy Sącz, ale pocieszeniem jest fakt, że już za rok, 10 czerwca 2009 roku spotykamy w Starym Sączu - w sanktuarium św. Kingi i przy papieskim ołtarzu - aby uroczyście wspominać 10. rocznicę pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w tym miejscu. Słowa wdzięczności kierujemy dla władz miasta Nowego Sącza na ręce p. Prezydenta Ryszarda Nowaka i dla Policji na ręce p. Komendanta Henryka Koziała oraz dziękujemy ks. Prałatowi Andrzejowi Jeżowi i kapłanom z Bazyliki, a także wszystkim darczyńcom za wszelką pomoc w rganizacji II Zjazdu Szkolnych Kół Caritas. Listę darczyńców zamieszczamy na naszej stronie www.

ks. Piotr Grzanka