Koncert na rzecz "Wioski Życia"

W dniu 29.12.2007 r. odbył się w bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu Pierwszy Charytatywny Koncert Bożonarodzeniowy "Wyśpiewajmy Dom". Organizatorem koncertu była "Trzynastka", czyli Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkół w Chełmcu oraz Fundacja "Mada". W akcję włączyło się 7 chórów sądeckich oraz chór z Limanowej i z Mielca. Pieniądze zbierane przy okazji koncertu przeznaczone zostaną na wybudowanie "Wioski Życia", czyli domu pobytu stałego dla dzieci autystycznych. Jest to jedna z wielu akcji, jakie podejmuje Fundacja, a Szkolne Koło Caritas z Chełmca zadeklarowało coroczne organizowanie koncertu charytatywnego. Mimo silnego mrozu widownia dopisała, a ofiarność uczestników potwierdziła wrażliwość serc i ważność realizowanego celu. Po koncercie ks. A. Jeż, proboszcz parafii św. Małgorzaty zaprosił wszystkich uczestników, czyli ponad 350 osób, na mały poczęstunek i ciepłą herbatę. Tym miłym i owocnym akcentem zakończyliśmy Stary 2007 Rok.

Dagmara Salamon

W Dniu Dziecka grali po raz trzeci dla chorych dzieci

Dnia 1 czerwca 2008 roku w Tymowej odbył się koncert charytatywny na rzecz trzech chorych chłopców z Tymowej: Wojtusia, Grzesia i Piotrusia. Mottem koncertu były słowa: "Jeśli w świecie chorym na egoizm będziemy budować młodość szanując życie i troszczyć się o dobro drugiego człowieka - będziemy prorokami miłości". Patronat honorowy nad imprezą objął Caritas Diecezji Tarnowskiej, natomiast patronat medialny: Przegląd Brzeski, Czas Czchowa, Dziennik Polski, Radio RDN Małopolska, Brzesko com. pl, Straż Pożarna z Tymowej. Spotkanie rozpoczęliśmy od udziału we Mszy Świętej celebrowanej przez ks. mgra Piotra Grzankę, zastępcę Dyrektora Caritas Diecezji Tarnowskiej. Na Mszy Świętej, oprócz Tymowiaków, zaproszonych gości, Wojtusia, Grzesia i Piotrusia, były także obecne osoby niepełnosprawne z Tarnobrzega wraz z opiekunami. Po Eucharystii udaliśmy się na plac przy Remizie Strażackiej w Tymowej, gdzie już wcześniej została przygotowana scena wraz z miejscem do zabawy. Wiele atrakcji czekało na wszystkich, którzy zdecydowali się spędzić to popołudnie uczestnicząc w koncertach, zawodach sportowych i rozlicznych zabawach przygotowanych przez organizatorów. Dochód z całej imprezy, w kwocie ok. 6000 zł, został przekazany na rehabilitacje osób, dla których odbył się koncert: Wojtusia Pałki, Piotrusia Kulika i Grzesia Janika. Dziękujemy wszystkim tym, którzy pomagali przy organizacji koncertu. W sposób szczególny podziękowania należą się młodzieży tymowskiej należącej do Katolickiego Stowarzyszenie Młodzieży oraz wolontariuszom Szkolnego Koła Caritas za wielkie zaangażowanie i nieocenioną pomoc podczas koncertu. Wszystkim zaś przybyłym dziękujemy za wsparcie naszego przedsięwzięcia.

Magdalena Bednarek i Zofia Sowa

Praktyczne przygotowanie do wakacji w "Trzynastce"

Nadchodzą wakacje, wiec SKC „Trzynastka” ostro zabrała się do pracy, aby zasłużyć na odpoczynek... 29 maja zorganizowaliśmy warsztaty dla uczniów z klas 1-6 na temat pierwszej pomocy przedmedycznej. Zaproszenie na przeprowadzenie szkolenie przyjęło I LO ze Starego Sącza – grupa dziewczyn z klasy o dodatkowym przedmiocie: „Podstawy ratownictwa medycznego”. Oprócz wiedzy teoretycznej zostały przypomniane podstawowe wiadomości na temat wzywania pomocy podczas wypadku, postępowania przy złamaniach, omdleniach czy krwotokach z nosa. Są to częste zdarzenia podczas wakacji. Każdy uczeń mógł sam sprawdzić swoje siły i umiejętności podczas reanimacji, sztucznego oddychania oraz zakładania opatrunku. Spotkanie to miało także inny cel – zbiórkę pieniędzy na Zieloną Szkołę. Była to ostatnia akcja na ten cel, gdyż dzieci wyjechały 1 Czerwca. „Trzynastka” w sumie podczas wszystkich akcji zebrała ponad 800 zł. Już natomiast rozpoczęła się zbiórka pomocy szkolnych dla pierwszaków, którzy 1 września przyjdą do naszej szkoły: to akcja pt. "Pełny plecak dla pierwszaka".

Dagmara Salamon

Opiekunowie i Asystenci Szkolnych Kół Caritas na szkoleniu

13 maja w Auli Jana Pawła II przy Katedrze w Tarnowie miało miejsce spotkanie formacyjno-informacyjne nt. „Szkolne Koła Caritas w naszej diecezji”. Spotkanie takie, to okazja do doskonalenia warsztatu opiekuna i asystenta SKC. Część formacyjną rozpoczął wykład pt. „Szkolne Koła Caritas w świetle ustawy o wolontariacie”, w którym dyrektor Tarnowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie, mgr Urszula Blacharz, przybliżyła podstawy prawne funkcjonowania wolontariatu oraz dała cenne, praktyczne uwagi potrzebne w bieżącej pracy Kół. Następnie mgr Dagmara Salomon zaprezentowała w multimedialnej prezentacji - Życie „13-tki” – Szkolnego Koła Caritas z Zespołu Szkół w Chełmcu na Sądecczyźnie, które w ramach I edycji małopolskiego projektu przygotowującego uczniów gimnazjum do niesienia pomocy potrzebującym „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” zdobyło wyróżnienie. Kierownik Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych, Adrianna Błaszczyk, w wykładzie pt. „W jaki sposób SKC mogą realizować swoją misję we współpracy z osobami niepełnosprawnymi” przybliżyła oczekiwania osób niepełnosprawnych i możliwości współpracy Kół z Ośrodkiem w Jadownikach Mokrych. W kolejny wykładzie dyrektor Robert Ślusarek przybliżył historię Muzeum Skansenowskiego w Nowym Sączu. W części informacyjnej został przedstawiony i omówiony program II Zjazdu Szkolnych Kół Caritas, który będzie miał miejsce 10 czerwca w Nowym Sączu oraz sprawy bieżące. Spotkanie zakończyła modlitwa o owocną pracę powołanych już 72 Szkolnych Kół Caritas, a w nich ponad 2500 wolontariuszy. Tematyka spotkania wzbudziła wielkie zainteresowanie, o czym świadczy fakt, że nawet kilku dyrektorów szkół, w których działają SKC, przybyło na spotkanie. Bardzo dziękuję wszystkim, a szczególnie dyrekcjom szkół, opiekunom i asystentom za bardzo miłą atmosferę spotkania, a prelegentom za rzeczowy i prosty sposób przekazu. Księdzu dr Stanisławowi Salaterskiemu dziękuję za bezpłatne wynajęcie Auli - miejsce gdzie mogliśmy się spotkać. Bardzo serdecznie zapraszam na II Zjazd SKC w Nowym Sączu, 10 czerwca 2008 r. Program II Zjazdu: 10.00 - Msza Święta pod przewodnictwem ks. bpa Wiesława Lechowicza w Bazylice Kolegiackiej 11.15 - Spotkanie na płycie sądeckiego Rynku i krótka historia Królewskiego Miasta Nowego Sącza - Słowo Pana Prezydenta Ryszarda Nowaka - Wspólne zdjęcie przy pomniku Jana Pawła II - Zwiedzanie miasta 12.30 - Zwiedzanie Muzeum Skansenowskiego 14.00 - Wspólna agapa na boisku przy Miasteczku Galicyjskim - Występ zespołu Promyczki Dobra 17.00 - Zakończenie Zjazdu

ks. Piotr Grzanka