Powstanie Caritas

zd-054
Pierwszy Statut
Związku Caritas z 1937 r.

Początki formalnego istnienia Caritas Diecezji Tarnowskiej sięgają końca okresu międzywojennego. 1 marca 1937 biskup Franciszek Lisowski erygował Związek Caritas Diecezji Tarnowskiej, zatwierdził jego statut i nadał mu osobowość prawną. Dyrektorem Związku został ks. Karol Pękala, sekretarzem Maria Dmochowska, Prezesem i zarazem Delegatem biskupim ks. Michał Rec. Do ukonstytuowanego Związku włączono wszystkie diecezjalne stowarzyszenia dobroczynne, a także ochronki, domy starców, szpitaliki, sierocińce i Dom Nieuleczalnie Chorych w Tarnowie.

Formy działania Związku wyrażały się w organizowaniu "Gwiazdki", "Święconki", "Zbiórki odzieży", "Dni chorych", "Zbiórki na ociemniałych", "Tygodni miłosierdzia".

Jeszcze przed wojną Caritas uruchomiła szwalnię i "nasze stragany", zaczęła szkolić instruktorów charytatywnych i wydawała "Tygodnik miłosierdzia".

Caritas w okresie od 1939 do 1989 r.

I. Caritas tarnowska podczas II wojny światowej

pekala
Ks. Bp Karol Pękala - pierwszy Dyrektor Związku Caritas Diecezji Tarnowskiej 

Okres II wojny światowej nie tylko nie przerwał działalności tarnowskiej Caritas, lecz, pomimo trudnych czasów okupacji, jeszcze bardziej ją zintensyfikował.

Kierowana przez ks. Karola Pękalę, Caritas tarnowska, oprócz zwykłej działalności, przeprowadziła cały szereg wielkich akcji charytatywnych. Najważniejsze z nich to:

  • Pomoc dla uciekinierów z Zachodu na Wschód podczas kampanii wrześniowej oraz dla cofających się oddziałów Polskiej Armii
  • Rozmieszczenie, przy pomocy parafii, 7.000 wysiedlonych przez Niemców z Wielkopolski, Pomorza i Śląska
  • Dożywianie więźniów politycznych w więzieniu w Tarnowie
  • Organizacja wyjazdów dzieci na wieś w okresie letnim
  • Prowadzenie kuchni i Szpitala epidemicznego w Tarnowie
  • Pomoc dla Żydów
  • Otoczenie opieką 32.000 mieszkańców diecezji wysiedlonych w 1944 z terenów frontowych
  • Stała pomoc dla przebywających w obozach pracy; dla rodzin i dzieci uwięzionych
  • Rozlokowanie na terenie diecezji 42.000 ludzi wysiedlonych z Warszawy po stłumieniu Powstania Warszawskiego

Ogólnie Związek Caritas Diecezji Tarnowskiej wydał w czasie II wojny światowej na pomoc dla potrzebujących 9.220.311 zł.

Najważniejsze wydarzenia z historii od 1989 r.

 

Dekret ks. abp. Jerzego Ablewicza reaktywujący Caritas 
Diecezji Tarnowskiej

1989
8 grudnia Abp Jerzy Ablewicz reaktywował Caritas Diecezji Tarnowskiej. Pierwszym jej Dyrektorem został ks. dr Stanisław Budzik.

1990
- 25 marca Ks. Arcybiskup podpisał Statut Caritas Diecezji Tarnowskiej. Równocześnie zostało utworzonych 16 Okręgów Caritas.
- w Dąbrowie Tarnowskiej rozpoczyna się budowa Hospicjum św. Brata Alberta.
- 26 sierpnia Sekretarzem Caritas zostaje mianowana S. Savia (Alina) Bezak.
- 25 listopada na podstawie umowy z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej Caritas odzyskała Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Grybowie, który był własnością Związku Caritas.
- 1 grudnia Dyrektorem Caritas zostaje mianowany ks. dr Zbigniew Krzyszowski.

1991
1 września Ks. bp Józef Życiński mianuje Dyrektorem Caritas ks. dr. Ryszarda Kurka.

1992
Rozpoczął się proces tworzenia Parafialnych Oddziałów Caritas we wszystkich parafiach diecezji.
- 2 grudnia otwarto Dom dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowie przy ul. Krakowskiej 91.

Caritas Diecezji Tarnowskiej dziś

Dziś trudno sobie wyobrazić misję Kościoła Tarnowskiego bez Caritas. Wrosła ona w życie diecezji i służy urzeczywistnianiu posługi miłości, jaką Kościół pragnie nieść każdemu człowiekowi, a zwłaszcza temu najbardziej potrzebującemu.

Nazwa "Caritas" jest dobrze znana mieszkańcom naszej diecezji, zarówno dzięki wielkim przedsięwzięciom, akcjom pomocy i licznym ośrodkom, jak też poprzez pomoc świadczoną w parafiach w sytuacjach pojedynczych ludzkich czy rodzinnych dramatów i nieszczęść.

Obecnie Caritas Diecezji Tarnowskiej dysponuje 6 domami, w których funkcjonuje 9 wyspecjalizowanych placówek, 6 świetlicami dla dzieci i młodzieży; prowadzi i wspiera 13 kuchni dla ubogich. W blisko 400 parafiach istnieją Oddziały Caritas, w których działa kilka tysięcy wolontariuszy, a w Szkolnych Kołach Caritas realizuje misję chrześcijańskiego wolontariatu blisko 3000 młodych ludzi.

Charytatywna działalność Caritas Diecezji Tarnowskiej w latach 1990-1993.

{pdf=http://www.marco.diecezja.tarnow.pl/pliki_pdf/1990-1993.pdf|height:600|width:670|app:google{/pdf}

Ks. dr Leszek Rojowski, Jak doszło do powstania Związku „Caritas” Diecezji Tarnowskiej - sympozjum jubileuszowe, aula WSD Tarnów, 19.04.2012 r.

Jak doszło do powstania Związku „Caritas” Diecezji Tarnowskiej?

Pod koniec siódmej pielgrzymki do Ojczyzny w 1999 r. Jan Paweł II odwiedził swoje rodzinne miasto Wadowice. Podczas spotkania z wiernymi zgromadzonymi na wadowickim rynku wspominał liczne osoby i miejsca, z którymi łączyły go serdeczne wspomnienia dzieciństwa i młodości. Powiedział wtedy m.in.  „[…] tu, w tym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło” .

Dziś, gdy uroczyście świętujemy 75-tą rocznicę powstania Caritas Diecezji Tarnowskiej, warto przywołać i sparafrazować te słowa naszego wielkiego Rodaka i powiedzieć: „tu, w tym mieście, w Tarnowie, wszystko się zaczęło”. To tu właśnie, w bezpośredniej bliskości tarnowskiej katedry, w budynku przy Placu Katedralnym 6, mieścił się Sekretariat powołanego wówczas Związku „Caritas” Diecezji Tarnowskiej, od którego zaczęła się historia tarnowskiej Caritas.

Ks. dr Marek Podgórski, Pierwsze lata działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej - sympozjum jubileuszowe, aula WSD Tarnów, 19.04.2012 r.

Pierwsze lata działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej

Na polu zaangażowania charytatywnego oraz podejmowania dzieł chrześcijańskiego miłosierdzia w diecezji tarnowskiej, od szeregu lat szczególną rolę spełnia Caritas Diecezji Tarnowskiej. Działalność tarnowskiej Caritas wykracza też szeroko poza granice diecezji, a wielorakich form jej pomocy na przestrzeni minionych lat, mogły doświadczyć osoby z różnych stron Polski, Europy i świata.

Główną bazą źródłową dla badania dziejów tarnowskiej „Caritas” są z pewnością zasoby Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie. Bardzo istotne są też publikacje z tegoż tematu, autorstwa ks. profesora Bolesława Kumora, ks. dr. Jana Bochenka, ks. dr. Stanisława Wójtowicza, czy też z ostatnich lat – artykuł ks. dr. Leszka Rojowskiego oraz praca magisterska ks. mgr Pawła Żurowskiego, której promotorem był ks. dr Władysław Kostrzewa. Należy również podkreślić, iż niniejszy artykuł jest w znaczącym stopniu oparty na referacie księdza profesora Bolesława Kumora, z roku 1997 roku, przygotowanym z racji 65 – lecia Caritas Diecezji Tarnowskiej.

Ks. bp Jan Zając, Jubileuszowy Wieczernik - homilia wygłoszona w czasie Mszy św. w tarnowskiej Katedrze dnia 19.04.2012 r.

Jubileuszowy Wieczernik
Homilia wygłoszona w czasie Mszy św. w tarnowskiej Katedrze dnia 19.04.2012 r. z okazji Jubileuszu 75-lecia Caritas Diecezji Tarnowskiej

 

1. Kościół tarnowski przeżywa radość paschalną w tajemnicy Wieczernika. Tajemnica, w którym uczniowie przez dotknięcie ran Zmartwychwstałego Mistrza wyruszają z wiarą: „Pan mój i Bóg mój!”

Jest to wieczernik ogarnięty nadzieją wspólnoty, która woła: „Jezu, ufam Tobie!”. Jest tu Rodzina, która od 75 lat podejmuje wezwanie Nauczyciela umywającego nogi swym uczniom: „Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem!”. Włączamy się w dziękczynienie za owocny czas czynnej odpowiedzi na Boże wołanie o „caritas” na ziemi. Otwieramy się również na to, co dzisiaj mówi Duch Boży na przyszłość – Kościołowi, który jest w Tarnowie.

Publikacje na temat 75-lecia Caritas DT

 75 lat CaritasDT 01 75 lat CaritasDT 02