Najważniejsze wydarzenia z historii od 1989 r.

 

Dekret ks. abp. Jerzego Ablewicza reaktywujący Caritas 
Diecezji Tarnowskiej

1989
8 grudnia Abp Jerzy Ablewicz reaktywował Caritas Diecezji Tarnowskiej. Pierwszym jej Dyrektorem został ks. dr Stanisław Budzik.

1990
- 25 marca Ks. Arcybiskup podpisał Statut Caritas Diecezji Tarnowskiej. Równocześnie zostało utworzonych 16 Okręgów Caritas.
- w Dąbrowie Tarnowskiej rozpoczyna się budowa Hospicjum św. Brata Alberta.
- 26 sierpnia Sekretarzem Caritas zostaje mianowana S. Savia (Alina) Bezak.
- 25 listopada na podstawie umowy z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej Caritas odzyskała Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Grybowie, który był własnością Związku Caritas.
- 1 grudnia Dyrektorem Caritas zostaje mianowany ks. dr Zbigniew Krzyszowski.

1991
1 września Ks. bp Józef Życiński mianuje Dyrektorem Caritas ks. dr. Ryszarda Kurka.

1992
Rozpoczął się proces tworzenia Parafialnych Oddziałów Caritas we wszystkich parafiach diecezji.
- 2 grudnia otwarto Dom dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowie przy ul. Krakowskiej 91.

Biuro Caritas przy ul. Sowińskiego 8/3

1993
1 września Ks. Bp Józef Życiński mianuje Dyrektorem Caritas ks. lic. Antoniego Mikruta.

1994
24 listopada Ks. Bp Józef Życiński zatwierdził znowelizowany Statut Caritas Diecezji Tarnowskiej. Zlikwidowano Okręgi; podstawową jednostką został Parafialny Oddział Caritas.
- 21 grudnia przeniesiono siedzibę Domu dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowie na ul. Prostopadłą 9a.

1995
- 1 czerwca został otwarty w Krynicy Dom Wypoczynkowy dla Dzieci "Bombonierka". Budynek, w formie darowizny, ofiarowała firma WEDEL.

1996
Ks. Biskup Józef Życiński mianował ks. lic. Zbigniewa Pietruszkę Zastępcą Dyrektora Caritas.

Obchody 60-lecia powstania 
Caritas Diecezji Tarnowskiej

1997
z inicjatywy Nuncjusza Apostolskiego w Polsce Arcybiskupa Józefa Kowalczyka rozpoczęto prace przy budowie Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych.
- po lipcowej powodzi Caritas objęła pomocą ponad 3.000 poszkodowanych rodzin.

1998
5 października rozpoczęła działalność Stacja Opieki Caritas w Tarnowie, ul. Długa 3-5.
- 28 grudnia erygowano Hospicjum i Dom Pomocy Społecznej św. Brata Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej.

2000
23 października erygowano Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Jadownikach Mokrych.

2001
1 stycznia erygowano Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych.
- 1 marca erygowano Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych.
- 12 maja Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk poświęcił Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych.

2002
1 września Caritas Diecezji Tarnowskiej rozpoczęła prace w nowej siedzibie przy ul. Legionów 30. Ks. Biskup Wiktor Skworca mianował ks. dr. Leszka Rojowskiego Zastępcą Dyrektora Caritas.

- listopad 2002 r. - z inicjatywy Ks. Biskupa Wiktora Skworca świetlice profilaktyczno-wychowawcze prowadzone przez Caritas Diecezji Tarnowskiej łączą się w sieć o nazwie "Lumen".

2003
- 1 września 2003 r. - w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych rozpoczyna działalność Niepubliczna Szkoła Specjalna obejmująca Szkołę Podstawową i Gimnazjum.

2004
- 30 czerwca - Caritas Diecezji Tarnowskiej otrzymała status organizacji pożytku publicznego i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000211791.

2006
- 5 czerwca - przy Szkole Podstawowej w Jodłówce (parafia Rzezawa k. Bochni) powstało pierwsze Szkolne Koło Caritas zrzeszające 47 młodych wolontariuszy Caritas.
- 1 lipca - otwarcie i poświęcenie Centrum Hydroterapii przy Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych. Poświęcenia dokonałi: Nuncjusz Apostolski w Polsce  Abp Józef Kowalczyk i Biskup Tarnowski Wiktor Skworc.
- 1 września - Zmiana na stanowisku Zastępcy Dyrektora Caritas Diecezji Tarnowskiej.
Ks. dr Leszek Rojowski, decyzją Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca, zakończył pracę w Caritas Diecezji Tarnowskiej na stanowisku Zastępcy Dyrektora. Ks. dr Leszek Rojowski podjął pracę w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie jako prefekt oraz wykładowca w WSD i na PAT WTST. Nowym Zastępcą Dyrektora Caritas został mianowany ks. mgr lic. Ryszard Podstołowicz.

2007
- 1 września - Zmiana Zarządu Caritas Diecezji Tarnowskiej. Po 14 latach pracy w Caritas odszedł ks. mgr lic. Antoni Mikrut (został proboszczem w Żabnie), a po 17 latach w CDT zakończyła pracę s. mgr Alina Savia Bezak (podjęła obowiązki ekonomki Zgromadzenia SS Służebniczek BDNP w Domu Generalnym w Dębicy).
Nowy Zarząd powołany przez Ks. Bpa W. Skworca stanowią:
- ks. mgr lic. Ryszard Podstołowicz - Dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej
- ks. mgr Piotr Grzanka - Wicedyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej
- Jerzy Pikul - Sekretarz Caritas Diecezji Tarnowskiej 
Obowiązki Głównej Księgowej podjęła Lidia Radzik.

2008 
- 5 października - obchody 10-lecia działalności Stacji Opieki Caritas, na które złożyły się: uroczysta Eucharystia i spotkanie wszystkich byłych i obecnych pracowników Stacji. 
- 10-lecie istnienia i działalności obchodziło także Hospicjum i DPS w Dąbrowie Tarnowskiej, powołane 28.12.2008 r. Dopełnieniem jubileuszu było sympozjum naukowe „Otoczmy troską chorych terminalnie”, które odbyło się 20.05.2009 r.

2009
- Z dniem 1 stycznia diecezjalna Caritas rozpoczęła realizowanie nowatorskiego programu "Gniazdo", dzięki któremu pomaga w budowie, rozbudowie lub remoncie domu rodzinom ubogim i wielodzietnym. 
- 19 marca w Tarnowie, a 25 marca w Nowym Sączu ks. bp Wiktor Skworc poświęcił i oddał pod opiekę sióstr zakonnych Okna Życia. 
- 10 czerwca, w czasie III Zjazdu Szkolnych Kół Caritas w Starym Sączu, powołano do istnienia 100-tne koło w naszej diecezji. 
- 2 września - zmiana na stanowisku dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Caritas Diecezji Tarnowskiej w Grybowie. Nowym dyrektorem mianowany został ks. mgr Paweł Bobrowski. 
- 22 listopada w Katedrze Tarnowskiej ks. bp Wiktor Skworc wręczył wyróżnienia osobom szczególnie zasłużonym dla Kościoła powszechnego i tarnowskiego. Wśród wyróżnionych było dwoje pracowników naszej diecezjalnej Caritas. Odznaczenie papieskie "Pro Ecclesia et Pontifice" otrzymała dyrektor Hospicjum i DPS Caritas Diecezji Tarnowskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, Urszula Mróz, natomiast medal biskupa tarnowskiego "Dei Regno Servire" - dyrektor Domu dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej w Tarnowie, Jerzy Maślanka.

2010 
- Od 1 stycznia Caritas Diecezji Tarnowskiej dysponuje swoim własnym magazynem, który znajduje się w Wojniczu. 
- 01.11 - Ks. Bp. Wiktor Skworc przekazał Caritas Diecezji Tarnowskiej Dom Emerytów znajdujący się przy ul. Starodąbrowskiej. Dyrektorem został mianowany ks. Andrzej Wolanin. Utworzono tam Placówkę Pielęgnacyjno-Opiekuńczą i prowadzone są gruntowne remonty, które pozwolą w przyszłości uruchomić placówkę opieki zdrowotnej.

2011 
- Caritas Diecezji Tarnowskiej włączyła się w obchody Jubileuszu 225-lecia istnienia Diecezji Tarnowskiej. Swoje jubileusze pod patronatem Caritas przeżywali Chorzy (11 lutego), Dzieci Niepełnosprawne (1 czerwca), Szkolne Koła Caritas (9 czerwca), Pracownicy, Wolontariusze i Darczyńcy Caritas (1 października), Osoby Samotne i Bezdomne (21 grudnia). 
- 01.10 - Święto Caritas obchodzone w ramach Jubileuszu Diecezji Tarnowskiej stało się równocześnie okazją do rozpoczęcia świętowania Jubileuszu 75-lecia powstania Caritas Diecezji Tarnowskiej (1 marca 1937 r.). Główne uroczystości odbędą się w kwietniu 2012 r.

2012
- 19.04 - główne uroczystości Jubileuszu 75-lecia powstania Caritas Diecezji Tarnowskiej. Najważniejszym punktem była Msza św., sprawowana w Katedrze tarnowskiej pod przewodnictwem ks. bpa Jana Zająca, Przewodniczącego Komisji Charytatywnej KEP oraz Sympozjum „Pomagamy razem już 75 lat” (aula WSD w Tarnowie|), w czasie którego złotymi statuetkami „Misericors” uhonorowano 28 osób, które związane są z Caritas ponad 25 lat.
- kwiecień - rozpoczęto budowę świetlicy dla dzieci romskich w miejscowości Koszary k. Limanowej.
- 06.10 - wielki sukces kandydatów zgłoszonych przez Caritas Diecezji Tarnowskiej do ogólnopolskiej nagrody dyrektora Caritas Polska „Ubi Caritas”. W czasie uroczystej Gali w teatrze Roma w Warszawie wręczono nagrody główne i wyróżnienia za rok 2011. W dwóch z trzech kategorii laureatami zostali przedstawiciele diecezji tarnowskiej: w kategorii DARCZYŃCA – Firma BRUK-BET Sp. z o.o. z Niecieczy, a w kategorii ŚWIADECTWO – Zofia Grodny z Nowego Sącza. Statuetki św. s. Faustyny odebrali: twórca i prezes Firmy BRUK-BET, p. Krzysztof Witkowski oraz mająca za sobą 50 lat posługi w Caritas, p.Zofia Grodny.
- 10-lecie istnienia sieci Świetlic LUMEN (listopad) oraz 20-lecie powołania Domu dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej (02.12.1992).

2013
- 11.02 - poświęcenie wyremontowanego Domu Emerytów – Placówki Pielęgnacyjno-Opiekuńczej Caritas Diecezji Tarnowskiej w Tarnowie. Uroczystej Mszy św. przewodniczył i aktu poświęcenia dokonał biskup tarnowski Andrzej Jeż.
- 11.04 - przeprowadzka mieszkańców Domu dla Bezdomnych Mężczyzn do nowego budynku. Budowę sfinansowało miasto Tarnów na działce przekazanej w formie darowizny przez Caritas Diecezji Tarnowskiej przy ul. Prostopadłej 9A.
- w czerwcu rozpoczęła działalność wybudowana i prowadzona przez Caritas Diecezji Tarnowskiej Świetlica dla dzieci romskich w Koszarach k. Limanowej.
- 20 grudnia - ks. bp Andrzej Jeż pobłogosławił Dom dla Bezdomnych Mężczyzn, a w nim kaplicę pw. Bł. Jana Pawła II. Po Mszy św. odbyła się pierwsza w nowym budynku Wieczerza Wigilijna dla mieszkańców Domu oraz bezdomnych z miasta Tarnowa.

- 13.06 - na uroczystej gali w Operze Krakowskiej, osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla Małopolski odebrały z rąk marszałka Marka Sowy i przewodniczącego sejmiku Kazimierza Barczyka „Medale Honorowe”. Wśród laureatów znalazła się Caritas w Małopolsce – uhonorowano wspólnie Caritas Archidiecezji Krakowskiej i Caritas Diecezji Tarnowskiej, jako że swoją działalnością obejmują one prawie cały teren Województwa Małopolskiego. Najwyższe odznaczenie – złoty medal – otrzymał prof. Krzysztof Penderecki, zaś srebrne: prof. Adam Bielański, prof. Andrzej Zoll, Komisja Robotnicza Hutników NSZZ Solidarność oraz właśnie Caritas w Małopolsce.

2014
- 26.03 - Caritas Diecezji Tarnowskiej, wraz z Miastem Tarnów, została wyróżniona przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski tytułem "Lider Małopolski 2013" za wybudowanie nowego Domu dla Bezdomnych Mężczyzn. Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się pod patronatem i z udziałem Marszałka, Wojewody Małopolskiego i Prezydenta Krakowa w Sali Obrad Sejmiku Województwa Małopolskiego w Krakowie.
- 08.12 - Caritas Diecezji Tarnowskiej uroczyście świętowała wydarzenie sprzed ćwierćwiecza, czyli reaktywowanie jej przez ks. abp Jerzego Ablewicza dnia 8 grudnia 1989 r., po przemianach ustrojowych w Polsce i 39-ciu latach formalnego nieistnienia.
Z tej okazji w Tarnowie, w intencji wszystkich zaangażowanych w służbę diecezjalnej Caritas, została odprawiona w kościele pw. św. Maksymiliana, transmitowana przez diecezjalną rozgłośnię RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, Msza św. pod przewodnictwem biskupa Stanisława Salaterskiego. Eucharystię koncelebrowali: dyrektor CDT ks. Ryszard Podstołowicz, były dyrektor ks. Antoni Mikrut oraz księża dyrektorzy wszystkich placówek diecezjalnej Caritas.

2015
- luty - we współpracy z TVP Kraków powstał 2-odcinkowy film przedstawiający codzienną działalność Caritas Diecezji Tarnowskiej. Ukazuje on funkcjonowanie placówek obejmujących opieką tysiące potrzebujących w skali roku, posługujących w parafiach wolontariuszy oraz konkretne osoby i rodziny, które korzystają ze wsparcia Caritas, a także Darczyńców, dzięki którym możemy prowadzić tak szeroką działalność. Premiera filmu odbyła się 4.02 (część I) i 11.02 (część II).
- 31.08 - Po ośmiu latach ofiarnej posługi, ks. mgr Piotr Grzanka, decyzją Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża, zakończył pracę w Caritas Diecezji Tarnowskiej na stanowisku Zastępcy Dyrektora. Ks. Piotr podjął obowiązki proboszcza w parafii NSPJ w Dębicy-Latoszynie.
- 01.09 - Nowym Zastępcą Dyrektora Caritas Diecezji Tarnowskiej został mianowany ks. mgr Krzysztof Majerczak.