„Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła” - Światowy Dzień Chorego w Placówkach Caritas DT

Bez-nazwy-4W duchowej łączności z całym Kościołem obchodzącym Światowy Dzień Chorego, w całej diecezji – a więc także w placówkach prowadzonych przez naszą diecezjalną Caritas – spotkali się na modlitwie i refleksji nad cierpieniem i chorobami, nierozdzielnie związanymi z życiem człowieka, zarówno sami chorzy, jak i ich opiekunowie. Oto krótkie relacje:

1. Dom Emerytów – Placówka Pielęgnacyjno-Opiekuńcza CDT w Tarnowie (autor: ks. Andrzej Wolanin)

Już w dni poprzedzające uroczystość mogliśmy przeżywać niezwykłe chwile. Najpierw wizyta Ks. Bpa Wiesława Lechowicza, administratora naszej diecezji, połączona z rozmowami z pensjonariuszkami i błogosławieństwem chorych w każdej sali. Potem odwiedziny pani redaktor z diecezjalnego Radia RDN Małopolska, przygotowującej audycję na Dzień Chorego. Wielkim przeżyciem dla chorych i pracowników placówki była możliwość podzielenia się ze słuchaczami radia swoimi przemyśleniami i odczuciami towarzyszącymi cierpieniu i pracy wśród chorych.

W sam dzień wspomnienia liturgicznego Matki Bożej z Lourdes centralnym wydarzeniem była Eucharystia, która zgromadziła cały Dom. Sprawując pamiątkę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa uświadomiliśmy sobie łączność z chorymi w szpitalach i wszelkich domach opieki zdrowotnej oraz pielęgnowanymi w domach rodzinnych. W poczuciu tej wielkiej wspólnoty dziękowaliśmy za wielką miłość i bliskość Boga oraz troskę Kościoła, wyrażające się przede wszystkim w sakramentach sprawowanych dla ludzi chorych, o czym pisał w tegorocznym Orędziu papież Benedykt XVI. Podczas Mszy św. koncelebrowanej przez ks. Dyrektora wraz z dwoma kapłanami – synami podopiecznych Domu – wszyscy mogli odczuć i pogłębić niezwykły związek ludzi chorych z Chrystusem cierpiącym oraz doświadczyć Jego bliskości i pomocy przez przyjęcie sakramentu Namaszczenia Chorych.


Treści przeżytej uroczystości przez cały dzień powracały w rozmowach oraz wspólnych i indywidualnych modlitwach mieszkańców Domu.

2. Hospicjum i Dom Pomocy Społecznej CDT w Dąbrowie Tarnowskiej (autor: Urszula Mróz)

Dnia 11 lutego, w Dąbrowskim Hospicjum i Domu Pomocy Św. Brata Alberta, obchodzono Światowy Dzień Chorego. Modlitwie w intencji chorych przebywających w Placówkach, a także w intencji pracowników i wolontariuszy przewodniczył Ks. Bp Władysław Bobowski. Uroczystość zgromadziła w hospicyjnej kaplicy chorych, ich rodziny, pracowników oraz wspomagających hospicyjne dzieło wolontariuszy wraz z opiekunami z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej i z Gimnazjum w Lisiej Górze, którzy muzyką i pięknym śpiewem ubogacili naszą modlitwę.

Ufamy, że ta wspólna modlitwa połączona z udzielaniem Sakramentu Namaszczenia oraz głębokie w treści słowa homilii Ks. Biskupa i Jego pasterskie błogosławieństwo, zaowocują obfitością Bożych łask, potrzebnych naszym chorym w dźwiganiu krzyża różnorakich cierpień, oraz nam samym, aby utrudzenie samarytańską posługą dla dobra drugiego człowieka nie przerastało naszych ludzkich sił i było zawsze zasługujące na Niebo.

3. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy CDT w Grybowie (autor: ks. Paweł Bobrowski)

W niezwykle odświętny sposób obchodzili tegoroczny Dzień Chorego pensjonariusze Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Grybowie. Mieli bowiem zaszczyt gościć administratora diecezji tarnowskiej, J.E. Ks. Bpa Wiesława Lechowicza, który przybył do nich w towarzystwie drektora Caritas Diecezji Tarnowskiej, ks. Ryszarda Podstołowicza.

Dostojni goście odwiedzali chorych w pokojach, rozmawiali z nimi, a ks. biskup udzielał błogosławieństwa; z każdym starał się zamienić choćby słowo. O godzinie 1500 w Kaplicy Zakładu rozpoczęła się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa. Podczas homilii bp Wiesław pokreślił teologiczny sens ludzkiego cierpienia i wielkość chrześcijańskiej nadziei, która nawet w obliczu ciężkiej, nieuleczalnej choroby nakazuje dziękować Stwórcy za dar życia, to życie pielęgnować i o nie się troszczyć oraz nieustannie pamiętać o ludzkiej nieprzemijalności i o ludzkim przeznaczeniu do życia wiecznego.

Uroczysta celebracja transmitowana była przez Radio RDN Małopolska. Dzięki temu wielu chorych pozostających w domach mogło łączyć się duchowo z tymi, którzy w skromnej zakładowej kaplicy uczestniczyli w podniosłej uroczystości. Na zakończenie jedna z pensjonariuszek, p. Zofia Gomuła, podziękowała dostojnemu Gościowi za przybycie, wspólną modlitwę i „bezcenny dar Eucharystii"; zapewniła też, że chorzy i cierpiący każdego dnia w modlitwie ofiarują swe cierpienia i pacierze za Kościół i Jego Pasterzy.

Warto dodać, że w uroczystości wzięła udział grupa wolontariuszy ze Szkolnego Koła Caritas działającego przy Gimnazjum w Grybowie. Ci młodzi chłopcy i dziewczęta nie tylko od święta przybywają z wizytą do Placówki. Są tutaj niemal codziennie: „po szkole", „na okienku", rozmawiają, żartują, zarażają swym młodzieńczym entuzjazmem i często w kaplicy prowadzą Koronkę do Miłosierdzia Bożego, w którą dzięki radiowęzłowi mogą włączać się wszyscy chorzy. Na tegoroczny zaś Dzień Chorego własnoręcznie wykonali 85 bibułowych róż, które wręczyli swym starszym Przyjaciołom.

4. Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej CDT w Jadownikach Mokrych (autor: Adriana Błaszczyk)

Już po raz dwudziesty 11 lutego Kościół katolicki obchodził Światowy Dzień Chorego. W tym dniu Wspólnota Ośrodka oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości zgromadzili się w kaplicy na uroczystej, koncelebrowanej Mszy Świętej. Modlono się w intencji cierpiących z powodu choroby i niepełnosprawności, a kapłani udzielili sakramentu Namaszczenia Chorych wszystkim potrzebującym.

Wspólne świętowanie w tym dniu ma nas skłonić nie tylko do refleksji nad tajemnicą choroby i cierpienia, ale szczególnie uwrażliwić każdego z nas na sytuację i potrzeby ludzi chorych.

ks. Ryszard Podstołowicz