Caritas Diecezji Tarnowskiej dziękuje za zaufanie

20 09 11 17 36Caritas Diecezji Tarnowskiej otrzymała w tym roku od podatników blisko 988 tys. zł. To nieco mniej niż wpłaty za rok 2011 r., ale tym bardziej dziękujemy wszystkich darczyńcom. Przekazane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu służącego chorym w placówkach prowadzonych przez diecezjalną Caritas oraz na pomoc w zakupie drogich leków, opłaceniu rehabilitacji czy wsparciu kosztownych operacji lub długotrwałego leczenia zwłaszcza dzieci i osób starszych, samotnych i ubogich. To wielki dowód zaufania i zarazem wielkie zobowiązanie do jeszcze gorliwszej służby na rzecz najsłabszych członków społeczeństwa. Najważniejsze, że nasi diecezjanie oraz wielu mieszkańców innych rejonów Polski, skąd także otrzymaliśmy wpłaty, wciąż pozostają wrażliwi na los i potrzeby osób chorych, niepełnosprawnych, starszych czy niedołężnych.

Przy okazji przypominamy i podkreślamy, że aż 98,82 % zebranych pieniędzy trafia do potrzebujących. Reszta, czyli zaledwie 1,18 % to wydatki na obsługę całej działalności, co jest swoistym „rekordem minimum” wśród organizacji pożytku publicznego.

Równocześnie informujemy, że wraz z Caritas Diecezji Tarnowskiej można zbierać fundusze na opiekę i leczenie chorych czy niepełnosprawnych dzieci i osób starszych. Jeżeli u kogoś w rodzinie, w szkole, w parafii czy sąsiedztwie jest taka osoba, można jako osoba indywidualna, społeczność szkolna, parafialna czy gminna, a nawet jako pracodawca zainicjować taką akcję wsparcia. Polega ona na przekazaniu za rok 2013 (a więc w okresie rozliczeniowym, czyli od 1 stycznia do 30 kwietnia 2014 r.) 1% podatku na rzecz Caritas Diecezji Tarnowskiej oraz zachęcaniu innych do tego, wpisując jednocześnie w rubryce „Cel szczegółowy” imię i nazwisko chorego. Wszystkie zebrane w ten sposób fundusze zostaną temu potrzebującemu przekazane. Istotne jest także to, że zbierając w ten sposób pieniądze z inną organizacją pożytku publicznego, można to czynić także z Caritas! Szczegółowe informacje w biurze Caritas w Tarnowie (ul. Legionów 30) lub telefonicznie (14 6317 320).
ks. Ryszard Podstołowicz