Dekanalni Duszpasterze Charytatywni o tym, jak skutecznie pomagać

Dnia 24 października br. odbyła się w budynku WSD w Tarnowie doroczna konferencja dla Księży Wicedziekanów wszystkich 43 dekanatów naszej diecezji. Pełnią oni odpowiedzialną funkcję Dekanalnych Duszpasterzy Charytatywnych, koordynując wszystkie działania Kościoła na rzecz potrzebujących w obrębie swoich dekanatów.

Spotkanie tradycyjnie rozpoczęło się w seminaryjnej kaplicy modlitwą, której przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jeż.
Sesja wicedziekanów jest okazją do omówienia bieżących spraw. Obrady poświęcono także sprawom działalności charytatywnej w rozpoczynającym się 1 grudnia nowym Roku Liturgicznym i Duszpasterskim oraz podsumowano wydarzenia minione.

Podczas konferencji słowo wygłosił ks. bp Andrzej Jeż, uwrażliwiając słuchaczy – w duchu papieża Franciszka – na rolę ludzi Kościoła w całej charytatywnej działalności, ale także na umiejętne ukazywanie ogromnego zaangażowania wielu struktur kościelnych – na czele z Caritas – w niesienie pomocy coraz liczniejszym potrzebującym. Ważne to jest zwłaszcza w kontekście częstych niesprawiedliwych ocen i wybiórczego nagłaśniania słów Ojca Świętego.

W czasie konferencji poruszono też temat moralnej i prawnej strony oddawania organów, zwłaszcza szpiku kostnego. Wykład na ten temat wygłosiła Katarzyna Duraj, prezes fundacji „Kropla”. Drugim prelegentem był ks. Andrzej Wolanin - dyrektor Domu Emerytów Placówki Pielęgnacyjno-Opiekuńczej Caritas Diecezji Tarnowskiej, znajdującej się przy ul. Starodąbrowskiej w Tarnowie. Zapoznał słuchaczy z charakterem placówki oraz warunkami korzystania z jej posługi.

Spotkanie zakończyło się modlitwą za wszystkie dzieła charytatywne tarnowskiego Kościoła.
ks. Ryszard Podstołowicz