Październikowe wydarzenia w caritasowym Ośrodku w Jadownikach Mokrych

Konkurs ekologiczny
3 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Wietrzychowicach odbyło się rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego oraz została wygłoszona prelekcja o charakterze informacyjnym na temat segregacji śmieci. Wszystkie dzieci, w tym uczniowie z naszej szkoły otrzymali nagrody i dyplomy.
Prace uczestników były pomysłowo i twórczo wykonane, z bardzo dociekliwym podejściem do sedna tematu konkursu, jakim była ochrona środowiska. Duże zainteresowanie dzieci oraz rodziców tą formą działań jest przejawem ich troski o przyrodę oraz zdrowe i czyste środowisko, w którym żyją na co dzień.

Pasowanie na ucznia
Dnia 10 października w naszej szkole odbyła się uroczystość pasowania na ucznia. Jest to święto, które na stałe wpisało się w kalendarz imprez szkolnych i jest szczególnie ważne dla nowoprzyjętych uczniów.
Przedstawiciele poszczególnych zespołów w pięknych kolorowych strojach, wraz z królującą nam obecnie „Panią Jesienią”, uroczyście wprowadzili nową uczennicę w świat szkolnej rzeczywistości. Nie zabrakło bajkowych zgadywanek, śpiewu i tańca, którym towarzyszyły gorące oklaski uczniów, rodziców, gości, a także grona pedagogicznego.
Po części artystycznej ks. dyrektor zaczarowanym ołówkiem dokonał symbolicznego aktu pasowania i ślubowania nowej uczennicy Nadii Borowiec, a także wręczył pamiątkowy dyplom wraz z drobnym prezentem.
Po ceremonii pasowania wszyscy uczniowie udali się na słodki poczęstunek. Nowej uczennicy życzymy wspaniałych szkolnych osiągnięć i samych radosnych dni.

Dzień Papieski
W niedzielę 13 października przeżywaliśmy pod hasłem „Papież Dialogu” XIII Dzień Papieski. Bł. Jan Paweł II był mistrzem dialogu, ponieważ potrafił słuchać każdego człowieka, również tego, który myślał czy wierzył inaczej.
Nasza wspólnota włączyła się w obchody tego dnia, składając kwiaty pod pomnikiem Ojca Świętego przy istniejącej w strukturach Ośrodka Izbie Pamięci Bł. Jana Pawła II.
Izba Pamięci została poświęcona 28.08.2008 r. przez abpa Józefa Kowalczyka, ówczesnego Nuncjusza Papieskiego, a obecnego Prymasa Polski – inicjatora tego dzieła. Nasze muzeum jest kolejnym znakiem wypełniania wezwania Jana Pawła II do wrażliwości na ludzkie cierpienie i realizacją chrześcijańskiej wyobraźni miłosierdzia. Łączy dotychczasową działalność charytatywną Ośrodka z miejscem upamiętniającym Osobę Ojca Świętego oraz posługę Abpa Józefa Kowalczyka, rodaka ziemi jadownickiej.
Zapraszamy wszystkich chętnych do zwiedzania naszego muzeum, nie tylko w miesiącu październiku, ale w miesiącach poprzedzających kanonizację naszego Wielkiego Rodaka.

Dzień Edukacji Narodowej Dzień Służby Zdrowia 16 października w naszym Ośrodku obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej oraz Dzień Służby Zdrowia. Wspólne świętowanie rozpoczęło się Mszą św. sprawowaną w intencji wszystkich pracowników szkoły i pracowników służby zdrowia.
Następnie uczniowie przedstawili interesujące i sprawiające wiele radości przedstawienie pt. „Skąd się wziął nauczyciel na ziemi”. Na zakończenie uczennica Katarzyna Zborowska w imieniu własnym i wszystkich uczniów przeczytała życzenia dla całego grona pedagogicznego, opiekunów, wychowawców oraz pracowników służby zdrowia.
Dzieci swoja wdzięczność wyraziły wręczając piękne słodkie bukiety. Świętowanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem.
Adriana Błaszczyk