Srebrny Jubileusz Caritas Diecezji Tarnowskiej

09 12 11 36 45Początki istnienia Caritas Diecezji Tarnowskiej sięgają końca okresu międzywojennego, kiedy to dnia 1 marca 1937 r. ks. bp Franciszek Lisowski erygował Związek „Caritas” Diecezji Tarnowskiej, zatwierdził jego statut i nadał mu osobowość prawną. Dyrektorem Związku został ks. Karol Pękala, późniejszy Dyrektor Krajowej Centrali Caritas oraz biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej. Okres II wojny światowej nie tylko nie przerwał działalności tarnowskiej Caritas, lecz mimo trudnych czasów okupacji, jeszcze bardziej ją zintensyfikował. Po wojnie priorytetowym zadaniem Caritas stała się pomoc rodzinom cierpiącym wielką biedę na skutek zniszczeń wojennych.


Kiedy w 1950 r. władze komunistyczne rozwiązały Związek – podobnie jak uczyniły to z Caritas kościelną w całej Polsce – Caritas w diecezji tarnowskiej działała nadal w ramach duszpasterstwa dekanalnego i parafialnego. W celu koordynowania działalności dobroczynnej w terenie, powołano do życia Referat Dobroczynności i Rejonowe Opiekunki Charytatywne.

Dnia 8 grudnia 1989 r., po przemianach ustrojowych w Polsce i 39-ciu latach formalnego nieistnienia, ks. abp Jerzy Ablewicz reaktywował Caritas Diecezji Tarnowskiej, która 8 grudnia 2014 r. uroczyście świętowała to wydarzenie sprzed ćwierćwiecza.

Z tej okazji w Tarnowie, w intencji wszystkich zaangażowanych w służbę diecezjalnej Caritas, została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem biskupa Stanisława Salaterskiego. Eucharystię koncelebrowali: dyrektor CDT ks. Ryszard Podstołowicz, były dyrektor ks. Antoni Mikrut oraz księża dyrektorzy wszystkich placówek diecezjalnej Caritas.

„Zawsze będzie cierpienie, które oczekuje pomocy, zawsze będą samotni i sytuacje materialnej potrzeby” - mówił w homilii biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej. Bp Salaterski apelował, by zauważać ludzi potrzebujących i pomagać im. Dziękował wszystkim, którzy wspierają Caritas oraz ludziom, którzy mają wielkie serce i służą ubogim i chorym. „Caritas to nie abstrakcja. To konkretni ludzie potrzebujący pomocy i konkretni ludzie ofiarowujący swój czas, swoje pieniądze i swoją miłość w formie najlepszej na jaką ich stać” - dodał.

Caritas tworzą ludzie, którzy często od wielu lat bezinteresownie pomagają potrzebującym. Modlili się oni wspólnie z byłą i obecną dyrekcją Caritas Diecezji Tarnowskiej, kapłanami i świeckimi, którzy pracują w placówkach Caritas w całej diecezji. Dzięki transmisji diecezjalnej rozgłośni Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, duchowo z uczestnikami uroczystości łączyli się podopieczni Caritas, m.in. ciężko chorzy.

Dzisiejsza tarnowska Caritas to dobrze zorganizowana i prężnie działająca kościelna organizacja charytatywna, posiadająca status organizacji pożytku publicznego. Nazwa "Caritas" dobrze jest znana mieszkańcom naszej diecezji, zarówno dzięki wielkim przedsięwzięciom, akcjom pomocy i licznym ośrodkom, jak też poprzez pomoc świadczoną w parafiach, w sytuacjach pojedynczych ludzkich czy rodzinnych dramatów i nieszczęść. Caritas Diecezji Tarnowskiej dysponuje 6 domami, w których funkcjonuje 9 wyspecjalizowanych placówek. W 7 świetlicach pomoc w nauce otrzymują uczniowie z rodzin potrzebujących. Ponadto Caritas prowadzi i wspiera 13 kuchni dla ubogich. W ponad 400 parafiach diecezji tarnowskiej istnieją Oddziały Caritas; działa w nich ponad 4 tys. wolontariuszy. Natomiast w Szkolnych Kołach Caritas jest ok. 4 tys. dzieci i młodzieży, a 3,5 tys. uczniów przeszło taką formację i opuściło już szkoły. W diecezji powstało też pierwsze Przedszkolne Koło Caritas. Caritas to także tysiące dobrodziejów i darczyńców, którzy nieustannie pomagają, by nasza organizacja mogła wspierać potrzebujących.

Dziękując WSZYSTKIM, którzy w jakikolwiek sposób przez te lata dołożyli i wciąż dokładają „swoją cegiełkę” w tę wspaniałą budowlę, jaką jest CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ – polecamy ich w nieustannej modlitwie, zwłaszcza naszych chorych podopiecznych. Dziękując, polecamy się życzliwej pamięci, byśmy wciąż – dzięki pomocy innych – sami mogli skutecznie pomagać.
ks. Ryszard Podstołowicz