JUBILEUSZ 20-LECIA SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS - Ogólnopolski Zjazd SKC w Rzeszowie

16 09 10 59 11W dniach 12-13 września 2015 r. w Rzeszowie odbył się Ogólnopolski Zjazd Szkolnych Kół Caritas, zorganizowany z okazji Jubileuszu 20-lecia funkcjonowania tej formy wolontariatu. Szkolne Koła Caritas zapoczątkowały swoją działalność właśnie w Diecezji Rzeszowskiej. Dodatkowo w 2015 r. obchodzone jest 25-lecie reaktywowania Caritas Polska i wielu Caritas diecezjalnych.

 

Diecezję Tarnowską na Zjeździe reprezentowały delegacje z trzech Szkolnych Kół Caritas:
- 156. SKC działające przy Zespole Szkół Gminnych w Łapczycy (19 wolontariuszy wraz z opiekunami: p. Danutą Cybura i ks. Markiem Wielgoszem);
- SKC działające przy Szkole Podstawowej nr 17, Gimnazjum nr 10 i IV Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie Mościcach (12 wolontariuszy wraz z opiekunami: paniami Barbarą Kras i Agatą Polek)
- SKC działające przy Zespole Szkół w Tymowej (ok. 50 wolontariuszy wraz z opiekunami: paniami Magdaleną Bednarek i Moniką Sułek).

Pierwszego dnia jubileuszowego świętowania – w sobotę 12 września – delegacje Szkolnych Kół Caritas z całej Polski (w sumie ok. 2 000 uczestników) spotkały się w Regionalnym Centrum Sportowo-Widowiskowym – Hala Sportowa „Podpromie”.
• O godz. 17.00 nastąpiło uroczyste powitanie zgromadzonych przez ks. Stanisława Słowika – dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej oraz odśpiewanie oficjalnego Hymnu Zjazdu „Serdeczne miłosierdzie”.
• Następnie 3-osobowe reprezentacje każdej z przybyłych diecezji przedstawiały swoją grupę, formy działalności charytatywnej, opiekuńczej i wychowawczej oraz osiągnięcia diecezjalnych SKC. Naszą diecezję prezentowali wolontariusze z SKC w Łapczycy: Bartłomiej Poznański, Katarzyna Kamińska i Natalia Chyrc.
• Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie księdza prałata dr. Mariana Subocza – dyrektora Caritas Polska.
• Po czym przybyli wolontariusze i ich opiekunowie mieli okazję wysłuchać refleksji pani Marii Kowalskiej – opiekunki i animatorki pierwszego SKC w Polsce, które właśnie 20 lat temu zostało przez nią powołane w II LO w Rzeszowie. Ponadto usłyszeliśmy jeszcze kilka świadectw wolontariuszy SKC z Rzeszowa i innych miejscowości z całej Polski.
• Po części oficjalnej nastąpił czas wesołej zabawy integracyjnej. Mogliśmy wysłuchać koncertu Zespołu Szanty, poczuć prawdziwy dreszczyk emocji oglądając pokazy artystyczno-sportowe, w tym show akrobatyki rowerowej w wykonaniu zawodnika Stali Mielec – Bartosza Ćwika oraz akrobatyki sportowej w wykonaniu dziewcząt z rzeszowskich klubów sportowych.
• Po kolacji, późnym wieczorem wszyscy przeszliśmy do parku, gdzie zgromadziliśmy się wokół fontanny multimedialnej, aby obejrzeć niezwykłe widowisko będące połączeniem wody, muzyki, światła i laseru. Pokaz składał się z 2 części: „Historia muzyki” oraz „Innowacyjny Rzeszów”.
• Około godz. 22 powróciliśmy do Hali sportowej na koncert Zespołu „Karczmarze-Na Nowo”, który swoją energiczną muzyką folkową porwał do tańca zarówno młodszych jak i starszych uczestników Zjazdu.
• Po godz. 23 trochę zmęczeni, ale w radosnych nastrojach, udaliśmy się na nocleg w akademikach Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej.

W niedzielę 13 września ponownie powróciliśmy do Hali Sportowej „Podpromie”, aby po śniadaniu
przejść ulicami centrum Rzeszowa w Marszu Miłosierdzia.
• Wolontariusze wraz z opiekunami niosąc transparenty własnych SKC, flagi diecezjalne SKC oraz flagi Światowych Dni Młodzieży przemieszczali się od Hali Sportowej do Bazyliki oo. bernardynów zatrzymując się po drodze przy 6 stacjach z hasłami św. Faustyny dotyczącymi miłosierdzia, gdzie prezentowane były w formie słowno-muzycznej świadectwa członków rzeszowskich SKC.
• Jubileuszowy Ogólnopolski Zjazd SKC zakończył się Mszą św. polową w Ogrodach Bernardyńskich sprawowaną pod przewodnictwem J. E. Biskupa Rzeszowskiego Jana Wątroby.
• Żegnały nas wszystkich słowa Hymnu stworzonego specjalnie na ten jubileusz, mówiące że „Serdeczne miłosierdzie, (…) to dobroć, pokój, cierpliwość, a ponad wszystko miłość!”
Powróciliśmy do swoich domów i szkół ze refleksją, że warto być dobroczyńcą, czyli pomagać innym czyniąc uczynki miłosierdzia.

W imieniu uczestników Zjazdu, pragniemy serdecznie podziękować Caritas Diecezji Tarnowskiej, Caritas Diecezji Rzeszowskiej i Caritas Polska, za możliwość udziału jubileuszowym świętowaniu.

Wolontariusze i opiekunowie
delegacji SKC Diecezji Tarnowskiej

Danuta Cybura