Działania na rzecz uchodźców realizowane przez Caritas na terenie Polski

513x289 uchodzcyCaritas Polska wraz z Caritas diecezjalnymi zgodnie ze swoją misją od ponad 20 lat prowadzą Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom. Dzięki tej współpracy prowadzonych jest 5 Centrów Pomocy Uchodźcom i Migrantom, których lokalizacja znajduje się w kluczowych dla szlaków migracyjnych miastach Polski: przy wschodniej granicy w Białymstoku, Białej Podlaskiej i Lublinie oraz zachodniej w Zielonej Górze i Zgorzelcu.


Dzięki prowadzonym w 2014 roku projektom Caritas Polska zapewniała kompleksowe wsparcie integracyjne uchodźców, którzy wybrali Polskę na swoją drugą ojczyznę. Głównym filarem zaangażowania Caritas była pomoc socjalna oraz psychologiczna, a także doradztwo zawodowe dla migrantów. Zapewnialiśmy dodatkowe zajęcia edukacyjne dla dzieci cudzoziemskich oraz akcje prewencyjne zapobiegające dyskryminacji najmłodszych w szkołach. Dzięki wykwalifikowanym prawnikom Centra Caritas zapewniały profesjonalne wsparcie uchodźcom w kwestii legalizacji ich pobytu.
Zapewnienie kompleksowej pomocy polegało również na dopłatach do wynajmowanych przez cudzoziemców mieszkań, zakupie leków, dopłatach do przedszkoli, zakupie podręczników szkolnych, organizacji turnusów integracyjnych dla dzieci.
Szczególną troską Caritas otacza uchodźców z grup wrażliwych: osoby niepełnosprawne, przewlekle chore, matki samotnie wychowujące dzieci, kobiety w ciąży, rodziny wielodzietne.
Działania realizowane są dzięki profesjonalnym pracownikom Caritas diecezjalnych zatrudnionych w Centrach Pomocy Migrantom i Uchodźcom. Kadra zatrudniona w Centrach dociera również z pomocą do ośrodków otwartych oraz strzeżonych dla cudzoziemców prowadzonych przez państwo polskie. To, co wyróżnia Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom na tle innych działań prowadzonych przez inne fundacje jest ogromne zaufanie, jakim cieszą się pracownicy Caritas wśród uchodźców. Oferujemy również wsparcie doradczyń międzykulturowych narodowości reprezentowanych przez największe grupy przybywające do naszego kraju.
Projekt realizowany przez Caritas w 2014 roku był największym projektem integracyjnym skierowanym do uchodźców na terenie Polski. Dzięki wsparciu Caritas ponad 3000 uchodźców otrzymało pomoc w 2014 r.
Caritas Polska zgodnie ze swoją misją kontynuuje działania na rzecz integracji uchodźców. W związku z nowymi wyzwaniami, jakie niesie zjawisko migracji planuje stworzenie dodatkowych Centrów Pomocy Migrantom i Uchodźcom oraz zintensyfikowanie działań, mających na celu włączenie się
w proces przesiedleń oraz relokacji migrantów.
Ze względu na swoje doświadczenie w długoletniej pracy z uchodźcami Caritas Polska uczestniczy w spotkaniach Caritas Europa oraz Caritas Internationalis i wspólnie z innymi Caritas narodowymi wypracowuje wspólne plany działania oraz prezentuje dobre praktyki współpracy w ramach pomocy niesionej uchodźcom. Głos Caritas Polska jest niezwykle cenny na forum międzynarodowym ze względu na fakt, że Polska jest krajem stanowiącym zewnętrzną, wschodnią granicę Unii Europejskiej.

CP