Ogłoszenie

24 01 18 22 51Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci wraz z opiekunami do nowoutworzonego Placu rekreacyjno – zabawowego w Jadownikach Mokrych.
Na placu znajdują się znajdują się: zestaw zabawowy Płomyk, huśtawka wahadłowa Combo, huśtawka wagowa, sprężynowiec Konik, sprężynowiec Auto, tablica do rysowania oraz urządzenie Kółko – krzyżyk.
Plac powstał jesienią 2014 roku w partnerstwie z Gminą Wietrzychowice przy wsparciu środków unijnych w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów.

Plac jest ogólnodostępny, otwarty od poniedziałku do niedzieli:

  • w miesiącach: XI – III w godzinach od 8.00 do 20.00,
  • w miesiącach IV – X w godzinach od 8.00 do 22.00.
  • s. mgr Piotr Grzanka

Miłość dzielona - mnoży się obficie

19 01 09 42 00„Na tym świecie, pośród tej ludzkości narodził się Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. Stańmy przed Dzieciątkiem z Betlejem. Pozwólmy, aby nasze serce się wzruszyło… Pozwólmy, by rozgrzała je czułość Boga.” Ojciec Święty Franciszek

Z pragnieniem w sercach, aby rozgrzała je miłość Maleńkiej Dzieciny, w tym roku w Hospicjum i Domu Pomocy Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, pracownicy placówek Caritas Diecezji Tarnowskiej zgromadzili się 15 stycznia, aby tradycyjnie – pomimo całorocznego utrudzenia – z radością łamać się „chlebem miłości” i wspólnie kolędować Dzieciątku.
Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią w hospicyjnej kaplicy, podczas której dziękowaliśmy wspólnie Bogu za przeżyty rok i wszelkie otrzymane dobro, powierzając Jego Opatrzności naszą przyszłość. Eucharystii przewodniczył dyrektor diecezjalnej Caritas ks. Ryszard Podstołowicz sprawując ją wraz z wicedyrektorem ks. Piotrem Grzanką oraz księżmi dyrektorami i kapelanami naszych Placówek. Przyniesione, jako dary ofiarne, winogrona i 6 małych chlebów symbolizowały 6 placówek Caritas: Hospicjum i Dom Pomocy w Dąbrowie Tarnowskiej, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Grybowie, Dom Emerytów – Placówkę Pielęgnacyjno-Opiekuńczą w Tarnowie, Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny w Jadownikach Mokrych, Dom dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowie i Stację Opieki w Tarnowie. Wszystkie te Placówki obejmują opieką osoby chore, niepełnosprawne, w podeszłym wieku, a także osoby bezdomne.
Umocnieni na duchu i ciele, pełni nadziei i wiary, że pokój, radość i miłość płynące z Betlejemskiej szopy opromienią naszą codzienność i wypełnią po brzegi serca nas wszystkich, wspólnie śpiewaliśmy piękne polskie kolędy i pastorałki.
Oby to opłatkowe spotkanie ożywiło w nas pragnienie prawdziwej służby bliźnim w duchu bezinteresownej miłości Caritas.

Urszula Mróz