74 Tydzień Miłosierdzia

20180404 105530W Drugą Niedzielę Wielkanocy, 8 kwietnia 2018 r., tj. w Niedzielę Miłosierdzia Caritas Diecezji Tarnowskiej będzie przeżywał po raz kolejny swoje Święto Patronalne. Będzie ono miało charakter dziękczynny za okazywane nam i naszym podopiecznym Boże Miłosierdzie. Diecezjalne Uroczystości Święta odbędą się w sobotę, 7 kwietnia 2018 r. w Kościele Bożego Miłosierdzia w Brzesku. Po zakończeniu Mszy Świętej Biskup Diecezjalny Andrzej Jeż wręczy listy dziękczynne oraz statuetki „Misericors” osobom i instytucjom niosącym pomoc drugiemu człowiekowi.

Od II niedzieli Okresu Wielkanocnego zaczyna się w Kościele w Polsce Tydzień Miłosierdzia. Stanowi on kolejną okazję do rozważań, jak dzisiaj czynić miłosierdzie. W tym roku Tydzień Miłosierdzia przebiega pod hasłem wynikającym z tematyki roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce, poświęconego Duchowi Świętemu, które podkreśla zakorzenienie czynów miłości chrześcijańskiej: „Mocni w Duchu Świętym”. Poszczególne dni w Tygodniu Miłosierdzia to nowe zaproszenie, aby mocą Ducha Świętego otrzymanego w darze sakramentów każdy sam doświadczał Bożego miłosierdzia, a zarazem wysławiał Boga w tej tajemnicy i okazywał miłosierdzie potrzebującym.

Podczas Tygodnia Miłosierdzia grupy charytatywne, wspólnoty i parafie mogą rozważać program zaproponowany przez Caritas Polska. Temat rozważań na rok 2018 nawiązuje do działalności pełnych oddania kapłanów na terenie faweli i nosi tytuł „Na obrzeżach społeczeństw”. Celem tego Tygodnia jest przede wszystkim formacja – budzenie wrażliwości na potrzeby bliźnich: chorych, samotnych, bezrobotnych, bezdomnych i prześladowanych. Obchody są okazją do głębszej refleksji na temat miłosierdzia czynionego na co dzień, służą także prezentacji pracy, jaką różne organizacje charytatywne wykonują na polu pomocy charytatywnej, i są zachętą do aktywnego włączania się w dzieła miłosierdzia.


 KOMUNIKAT BISKUPA TARNOWSKIEGO Z OKAZJI 74 TYGODNIA MIŁOSIERDZIA

Drodzy Diecezjanie!

W Niedzielę Miłosierdzia, która kończy oktawę przeżywanych obecnie Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, rozpoczyna się w Kościele w Polsce 74. Tydzień Miłosierdzia. Wpisuje się on w tradycyjny już nurt wydarzeń duszpasterskich, których celem jest uświadomienie nam wszystkim, że wiara powinna być przez nas nie tylko świętowana, ale nade wszystko przeżywana i realizowana w praktyce codziennego życia.

Hasłem tegorocznego Tygodnia Miłosierdzia będą słowa: Mocni w Duchu Świętym. Nawiązują one do trwającego obecnie roku duszpasterskiego, który przypomina nam, że wszyscy „jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (por. Dz 2,4) i w Jego mocy możemy i powinniśmy świadczyć o naszej wierze, także poprzez czyny miłosierdzia.

Chciałbym serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy już odkryli w sobie moc Ducha Świętego i dzięki tej mocy, jako wolontariusze, pracownicy Caritas, a także jako darczyńcy i dobrodzieje różnych dzieł charytatywnych ukazują w swoim działaniu miłosierdzie samego Boga. Zachęcam, szczególnie młodych, którzy przygotowują się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, albo niedawno go przyjęli, aby Mocni w Duchu nie bali się przychodzić z pomocą tym, którzy są słabi, biedni i zapomniani. Zachęcam wszystkich, aby w zbliżającym się Tygodniu Miłosierdzia podjęli choćby jeden konkretny czyn miłosierdzia, który będzie ważną kroplą tworzącą „morze miłosierdzia”. Tym czynem, tą przysłowiową, ale jakże istotną kroplą w morzu potrzeb, będzie m.in. przekazanie 1% podatku na dzieła Caritas Diecezji Tarnowskiej. Tym czynem miłosierdzia będzie także ofiara złożona w najbliższą niedzielę do puszki Caritas w ramach ogólnopolskiej zbiórki na potrzeby Caritas diecezjalnych.

Na owocne, pełne mocy Ducha Świętego przeżywanie 74. Tygodnia Miłosierdzia udzielam wszystkim Diecezjanom pasterskiego błogosławieństwa.

† Andrzej Jeż 
BISKUP TARNOWSKI


Materiały liturgiczne na Tydzień-Miłosierdzia