Bóg nie jest bezdomny

DSC0003220 grudnia w Schronisku dla Osób Bezdomnych Caritas Diecezji Tarnowskiej - podopieczni i pracownicy domu spotkali się na wspólnej Eucharystii pod przewodnictwem ks. prałata Antoniego Mikruta, aby uwielbić Boga za dar Wcielenia Bożego Syna, za Jego obecność w ich życiu. Po Eucharystii, na tradycyjnej wieczerzy wigilijnej - przy śpiewie kolęd i łamaniu się opłatkiem, nie brakło dobrych życzeń przepełnionych nadzieją na lepsze jutro dla każdego.