POMOC OSOBOM POSZKODOWANYM PRZEZ WICHURY

wichuraZASADY UDZIELANIA POMOCY PRZEZ CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ OSOBOM POSZKODOWANYM PRZEZ WICHURY

1. Caritas Diecezji Tarnowskiej udziela pomocy finansowej tylko osobom fizycznym, które poniosły straty w wyniku wichur na/w budynkach mieszkalnych.
2. Warunkiem udzielenia pomocy finansowej jest wypełnienie i złożenie wniosku o pomoc zgodnie z załączonym wzorem najpierw w formie elektronicznej, a następnie w formie papierowej z właściwymi podpisami oraz pieczęcią parafii. Prosimy o jak najszybsze złożenie wniosków w Centrali Caritas (adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; adres do korespondencji: Caritas Diecezji Tarnowskiej, 33-100 Tarnów, ul. Prostopadła 9a).
3. Suma przyznanej pomocy finansowej będzie uzależniona od wyceny poniesionych strat materialnych oraz średniego dochodu na osobę i nie będzie podlegała odwołaniu, co do jej wysokości.
4. Osoba poszkodowana ma prawo do wykorzystania całej przyznanej sumy pomocy na zakup różnego rodzaju materiałów budowlanych związanych z remontem lub odbudową dachu oraz innych elementów zniszczonego budynku mieszkalnego na fakturę wystawioną na Caritas Diecezji Tarnowskiej, 33-100 Tarnów, ul. Legionów 30, NIP 873-12-11-951 płatną przelewem. Na fakturze w miejscu oznaczonym należy wpisać nazwisko i mię poszkodowanej osoby. Osoba ta powinna na fakturze potwierdzić ją swoim czytelnym podpisem.
5. W przypadku, gdy poszkodowana osoba dokonała już zakupu materiałów na remont i nie może otrzymać faktury wystawionej na Caritas Diecezji Tarnowskiej pomoc finansowa może zostać udzielona tej osobie tylko za pośrednictwem parafii zamieszkania. W tej sytuacji proboszcz parafii otrzyma przyznaną sumę pomocy i będzie zobowiązany do rozliczenia się z niej przed Caritas Diecezji Tarnowskiej w formie załączonej i potwierdzonej prze niego kopii faktury wystawionej na daną osobę z datą nie wcześniejszą niż 11 marca 2019 r. Na fakturze należy umieścić zapis: Zapłacono z dotacji Caritas Diecezji Tarnowskiej i przechowywać ją w archiwum parafialnym. Prosimy, aby takie sytuacje były czymś wyjątkowym, a nie regułą.
6. Przyznaną przez Caritas pomoc należy wykorzystać w terminie 1 miesiąca od daty decyzji. Po upływie tego terminu Caritas może odmówić pokrycia kosztów faktury.
7. Wszelkie wątpliwości można wyjaśniać dzwoniąc pod numer 14 631 73 45 lub wysyłając maila na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..