Uroczystość Odpustowa ku czci Św. Brata Alberta

P6170010Uroczystość Odpustowa ku czci Św. Brata Alberta, która odbyła się 17 czerwca w hospicyjnej Kaplicy w tym roku miała szczególny wymiar bowiem łączyła się z 20-stą rocznicą rozpoczęcia działalności przez Hospicjum i Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta Chmielowskiego Caritas Diecezji Tarnowskiej. 

Mszy Świętej z udziałem aktualnych i byłych Księży Dyrektorów Tarnowskiej Caritas,  W wygłoszonej homilii Ks. Bp nawiązując do postaci naszego Patrona swoją refleksję skierował zarówno do chorych zachęcając, aby starali się przyjmować chrześcijańską postawę wobec cierpienia, a także do pracowników zachęcając do ciągłego odnawiania motywacji do podjęcia się tej posługi oraz powracania do jej źródła -   zawołania Św. Brata Alberta by być dobrym jak chleb, który dla wszystkich leży na stole.

Rocznica była szczególna okazją do dziękczynienia Bogu za bezmiar łask, którymi nas nieustannie obdarzał, a także do refleksji na ile jesteśmy wierni misji niesienia ulgi w cierpieniu, której podjęliśmy się 20 lat temu odpowiadając na wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II, aby uczcić Św. Brata Alberta poprzez czyn, jakim jest służba bliźnim, zwłaszcza chorym i bliskim śmierci.

20 lecie działalności było również okazją, aby podziękować ludziom, którzy zainicjowali, tworzyli, wspierali i podtrzymują to szczególne dzieło, bez wątpienia – Boże Dzieło jakim jest  Hospicjum/DPS.

Kontynuacją Wspólnoty stołu Eucharystycznego była uroczysta Agapa, której miłym akcentem były słowa gratulacji i uznania dla trudu naszej pracy od Starosty Dąbrowskiego Powiatu, Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, Dyrekcji PCPR oraz Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego, a także uhonorowanie dyplomem gratulacyjnym przez Dyrekcję Hospicjum/DPS współpracowników nieprzerwanie pracujących od 1999 roku. 

Przy jubileuszowym torcie i kawie wspominaliśmy wydarzenia będące naszym udziałem, które w szczególny sposób zapadły w naszej pamięci. Warto nadmienić, że w okresie minionych 20 lat objęliśmy całodobową stacjonarną opieką łącznie ponad 4 tysiące osób  terminalnie i przewlekle chorych. Oby Pan dał nam wszystkim /pracownikom, wolontariuszom i wszystkim wspomagającym naszą działalność/ siły ducha i ciała do dalszego codziennego zmagania się z cierpieniem innych oraz stawania  się dla każdego potrzebującego pomocy człowieka „dobrymi jak chleb”.

P6170029 P6170033

 

U. Mróz