"Senior Caritas"

senior caritas 3W ramach projektu  „Senior Caritas” nasza diecezjalna Caritas  zorganizowała rekolekcje i warsztaty dla   seniorów, aktywnych wolontariuszy (PZC) oraz tych, którzy z powodu starzenia się, choroby, ubóstwa korzystają z  pomocy i wsparcia w ramach programu „Na codzienne zakupy”. Spotkanie rekolekcyjno-integracyjne odbyło się w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania „Opoka” w Starym Sączu w dniach 7-9 października 2019 r.

Nauki rekolekcyjne głosił seniorom ks. prał. Józef Wałaszek, proboszcz par. św. Jakuba w Podegrodziu. Oprócz spotkań w kaplicy „Opoki” seniorzy nawiedzili sanktuarium św. Kingi, Ołtarz papieski i muzeum  poświęcone pamięci św. Jana Pawła II .Dzięki pomocy pana Andrzeja Trybulskiego i Twórczego Klubu Seniora z par. św. Maksymiliana w Tarnowie, uczestniczyli także w warsztatach plastycznych, których efektem był własnoręcznie wykonany obraz na szkle przedstawiający Jezusa lub jednego ze świętych.

Ponadto w ramach tworzenia więzi międzypokoleniowych  seniorzy spotkali się z wolontariuszami Szkolnego Koła Caritas ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Nowym Sączu , wspólnie śpiewając, rozmawiając i darząc się nawzajem pogodą ducha.

Celem całego 3-dniowego spotkania było animowanie przybyłych uczestników do aktywnego przeżywania każdego dnia swojego życia poprzez wspieranie i aktywizowanie sieci pomocy i samopomocy w we własnych społecznościach parafialnych i tym samym minimalizowanie procesów osamotnienia.

Zobacz artykuł w Gościu Niedzielnym:

https://tarnow.gosc.pl/doc/5907582.Stary-Sacz-53-oryginalow
https://tarnow.gosc.pl/gal/spis/5907586.Rekolekcje-dla-seniorow-warsztaty-plastyczne