Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Caritas Diecezji Tarnowskiej w Grybowie.

Caritas Diecezji Tarnowskiej informuje, że w dniu 13 lipca 2017r. ogłosił w BZP pod numerem 550992-N-2017 postępowanie o zamówienie publiczne pod nazwą „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Caritas Diecezji Tarnowskiej w Grybowie.”

Wszystkie dokumenty związane z tym postępowaniem dostępne są w Biurze Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Caritas Diecezji Tarnowskiej, 33-300 Grybów, Rynek 10 lub na stronie www.zolgrybow.pl (zakładka przetargi).