Przetarg nieograniczony na zakup samochodu


Caritas Diecezji Tarnowskiej ogłasza przetarg nieograniczony na zakup  2 samochodów 9 miejscowych przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych przebywających w

 1. Schronisku dla osób bezdomnych „Domu dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej”
 2. Domu Emerytów , Placówce Pielęgnacyjno – Opiekuńczej , Caritas Diecezji Tarnowskiej .

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 605828-N-2020
data publikacji: 03.11.2020
CPV: 34115200-8

Informacji udziela  ks. Piotr Smoła,  Maślanka Jerzy
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,

Pliki do pobrania:

 • SIWZ
 • Formularz oferty
 • Opis przedmiotu zamówienia
 • Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
 • Oświadczenie (grupa kapitałowa)
 • Wzór umowy
 • Oświadczenie wykonawcy
 • Odpowiedzi na zapytania

 • Oświadczenie
  Informacja o zmianie w ogłoszeniu;
  W załączniku nr 2  (Opis przedmiotu zamówienia)

  Jest-

  ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

  Przedmiot zamówienia: Dostawa 3 szt. samochodu 9- cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach) do Schroniska dla osób bezdomnych „Domu dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej” i Domu Emerytów, Placówce Pielęgnacyjno – Opiekuńczej Caritas Diecezji .

  Ma być -

  ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

  Przedmiot zamówienia: Dostawa 2 szt. samochodu 9- cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach) do Schroniska dla osób bezdomnych „Domu dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej” i Domu Emerytów, Placówce Pielęgnacyjno – Opiekuńczej Caritas Diecezji . 

  W załączniku nr 5 (Wzór umowy)

  Jest-

  § 1

  Przedmiot umowy

   1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup 2 samochodów (fabrycznie nowych) dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych,  
   2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: sprzedaży i dostawy autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
   1. Opis techniczny pojazdu, parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę a zaakceptowane przez Zamawiającego stanowią załącznik do niniejszej umowy.

  Ma być-

  § 1

  Przedmiot umowy

   1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup 2 samochodów (fabrycznie nowych) dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych,
   1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: sprzedaży i dostawy 2 samochodów (fabrycznie nowych) dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych,
   1.  Opis techniczny pojazdu, parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę a zaakceptowane przez Zamawiającego stanowią załącznik do niniejszej umowy.

 •  ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 • W związku ze złożonym pytaniem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedstawiamy złożone pytania i udzielamy odpowiedzi:   
  Postępowanie - 1561/24/PR/2020 – zapytania z dnia 10.11.2020r.
  W nawiązaniu do postępowania 1561/24/PR/2020 zwracam się z poniższymi zapytaniami.

  Czy zamawiający dopuszcza :

  Pytanie nr1.  Okres gwarancji 6 lat z limitem 300 tys. km w tym okresie

  Odpowiedz- Zamawiający wymaga gwarancja mechanicznej bez limitu przebiegu minimum  60  miesięcy.

  Pytanie nr2.  Wysokość przestrzeni pasażerskiej 1600-1650 mm

  Odpowiedz – Zamawiający wymaga minimalnej wysokości przestrzeni pasażerskiej  - 1700mm.

  Pytanie nr3.  Poduszka powietrzna tylko dla kierowcy

  Odpowiedz – Zamawiający wymaga poduszki powietrznej  dla kierowcy i pasażera.

  Pytanie nr4. Kolor niemetalizowany

  Odpowiedz- Zamawiający wymagany koloru metalizowanego.

 •  

  Pytanie nr5.  - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę samochodów do dnia  15 stycznia  z uwagi na ilość dni pracy transportu w msc grudniu.

  Odpowiedz- Zamawiający wyraża zgodę na dostawę samochodów do dnia  15 stycznia 2021r.