INFORMACJE DYREKTORA CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ

 1. W czasie trwającej pandemii koronawirusa Caritas Diecezji Tarnowskiej podejmuje wiele akcji skierowanych do różnych grup poszkodowanych przez trwający kryzys, o których to akcjach informujemy poprzez środki społecznego przekazu, szczególnie przez diecezjalny portal internetowy oraz inne media diecezjalne. Nadal przypominamy, że miejscem podstawowej pomocy we wszelkich sytuacjach kryzysowych powinna być parafia. Dziękujemy wszystkim parafialnym zespołom Caritas za zaangażowanie na rzecz osób wymagających wsparcia w obecnej trudnej sytuacji.
 2. Podobnie jak cała diecezja oraz wszystkie poszczególne parafie, także Caritas doświadcza trudności finansowych związanych ze stanem epidemii. Jako instytucja działająca przez okrągły rok w różnych obszarach niesienia pomocy potrzebującym nie możemy zaangażować wszystkich posiadanych środków na jeden konkretny, nawet najbardziej szlachetny cel. Byłoby to nieroztropne oraz niezgodne z wolą ofiarodawców. Dlatego w tym roku będziemy musieli dokonać również pewnych korekt w naszych wydatkach. I tak:
  • Całość ofiar zebranych w ubiegłym roku w ramach akcji Wigilijnej Świecy Caritas przeznaczymy na leczenie i rehabilitację dzieci oraz ich zimowy wypoczynek (który już się odbył).
  • W tym roku nie będziemy dofinansowywać wakacyjnego wypoczynku dzieci (prosimy o nieskładanie podań w naszym biurze).
  • Ofiary zebrane w Środę Popielcową oraz z Wielkanocnego Dzieła Caritas zostaną w całości przeznaczone na leczenie i rehabilitację osób dorosłych. Parafie, które nie zdążyły jeszcze przekazać składki z Popielca proszone są o jak najszybsze uregulowanie zaległości (zalecamy wpłatę na konto Caritas).
 3. Ze względu na stan epidemii bardzo prosimy wszystkich księży proboszczów, aby wystawili w przedsionkach swoich kościołów i kaplic wszystkie baranki Caritas oraz paschaliki. Należy przy nich umieścić informację, że ofiary na Caritas można składać do wystawionej puszki. Należy o tym poinformować wiernych w ogłoszeniach poprzez Internet. Caritas nie będzie przyjmowała zwrotów baranków, ani paschalików (pozostałe można rozdać w parafii). Księża wicedziekani będą proszeni o przyjęcie każdej kwoty z danej parafii (nawet, jeśli nie będzie ona zgodna z tzw. rozpiską) i wpłacenie zbiorczej sumy do biura Caritas.
 4. Odnośnie puszki zbieranej na Caritas w II Niedzielę Wielkanocną (Święto Miłosierdzia) decyzję podejmie biskup diecezjalny.
 5. Już teraz informujemy, że w tym roku nie odbędzie się Diecezjalne Święto Caritas zaplanowane na 25 kwietnia w Starym Sączu. Jeżeli sytuacja epidemiczna się zmieni i będzie taka możliwość, Święto Caritas będzie obchodzone w parafiach. W związku z tym, w tym roku nie będziemy przyznawać Medali Caritas „MISERICORS”. Gdy ustanie epidemia, będziemy chcieli tymi medalami nagrodzić szczególnie tych, którzy z poświęceniem walczyli o życie i zdrowie chorych oraz pomagali innym w tym trudnym czasie. Tegoroczny Tydzień Miłosierdzia (19-25 kwietnia) należy obchodzić w parafii organizując pomoc dla seniorów i modląc się o ustanie epidemii.
 6. Decyzja dotycząca Zjazdu Szkolnych Kół Caritas zaplanowanego na 2 czerwca do Zawady zostanie podjęta w późniejszym terminie.
 7. Ponieważ termin składania zeznań podatkowych może zostać w tym roku przedłużony, bardzo prosimy o przypominanie i zachęcanie parafian do przekazywania 1 % podatku na Caritas Diecezji Tarnowskiej. Można to czynić przez informacje w Internecie oraz w gablotach kościelnych. Także bilbordy informujące o tej akcji pozostaną w tym roku wywieszone na nieco dłużej przy naszych kościołach.
 8. Bardzo serdecznie raz jeszcze dziękujemy wszystkim duszpasterzom oraz parafialnym zespołom Caritas za pełne poświęcenia zaangażowanie w śpieszenie z pomocą poszkodowanym przez pandemię koronawirusa.