POMOC CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA

POMOC CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA CZ.I 

 1. Bezpośrednia i najważniejsza  pomoc dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji ze względu na pandemię ma miejsce w parafiach. Ponad 450 (w 95 % parafii) parafialnych zespołów Caritas organizuje na miarę swoich możliwości i zapotrzebowania pomoc dla seniorów w zakupie żywności, lekarstw oraz środków czystości. Zespoły współpracują z innymi organizacjami kościelnymi (np. Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i Rodzin itp.) oraz samorządowymi (GOPS, MOPS, OSP itp.).  W skali diecezji możemy mówić o 4-5 tys. wolontariuszy.
 2. Caritas Diecezji Tarnowskiej oraz kilka parafii w diecezji (m.in. Tarnów, Nowy Sącz, Brzesko) prowadzi kuchnie, które wydają posiłki (gorące lub zimne) na wynos dla najbardziej potrzebujących.
 3. Caritas Diecezji Tarnowskiej zapewnia dach nad głową oraz posiłki dla ok. 120 bezdomnych, którzy korzystają ze schroniska oraz noclegowni, działających 24 godziny na dobę w Tarnowie.  Na tę działalność Caritas Diecezji Tarnowskiej otrzymała wsparcie z Caritas Polska w wysokości 25 000 złotych w ramach projektu #PomocDlaSeniora. Należy podkreślić, że 90% bezdomnych to osoby starsze zaliczane do najwyższej grupy ryzyka zarażeniem koronawirusem.
 4. Caritas Diecezji Tarnowskiej zabezpiecza na bieżąco wszystkie prowadzone przez nią placówki opiekuńczo-lecznicze (6), w których przebywa na stałe ok. 200 osób z grupy najwyższego ryzyka. Troszczymy się o ich bezpieczeństwo zdrowotne, zapewniamy stałą opiekę medyczną oraz duszpasterską, zabiegamy o regularną aprowizację w środki dezynfekcji, lekarstwa oraz żywność. W ramach prowadzonej przez Caritas Stacji Opieki w Tarnowie średnio w ciągu tygodnia pomoc pielęgniarską otrzymuje 120 osób chorych.
 5. Caritas Diecezji Tarnowskiej od początku kwietnia rozpoczyna przekazywanie dla 200 seniorów z całej diecezji (ok. 30 parafii) kart przedpłaconych w ramach akcji Na codzienne zakupy prowadzonej przez Caritas Polska i Jeronimo Martens (właściciel sklepów Biedronka), która to akcja pozwoli do końca roku zaopatrywać się seniorom w produkty spożywcze oraz środki czystości w sklepach Biedronki.  W akcji tej uczestniczy też grupa wolontariuszy ze wszystkich wybranych parafii, którzy w obecnej sytuacji  (jeśli nie ma najbliższej rodziny) będą dokonywać zakupów dla seniorów.
 6. Diecezja Tarnowska udostępni swój obiekt w Starym Sączu na ewentualne miejsce kwarantanny dla osób, które będą jej wymagać. Caritas Diecezji Tarnowskiej zapewni temu obiektowi  wsparcie w zakupie środków dezynfekcyjnych oraz środków ochrony personalnej.
 7. Caritas Diecezji Tarnowskiej zakupi respirator dla jednego ze szpitali w Tarnowie, jeżeli zostanie on przekształcony w szpital jednoimienny ze względu na wzrost liczby zarażonych koronawirusem w województwie małopolskim.
 8. Diecezjalna Fundacja „Auxilium” uruchomiła specjalną linię telefoniczną Telepomoc, na której będzie można bezpłatnie uzyskać konsultację psychologiczną. Caritas Diecezji Tarnowskiej poniesie część kosztów związanych z funkcjonowaniem tego telefonu.

POMOC CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA CZ.II

 1. Caritas Diecezji Tarnowskiej udziela pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji ze względu na epidemię koronawirusa przede wszystkim poprzez Parafialne Zespoły Caritas. Znajdują się one w ponad 450 parafiach o obejmują swoim zasięgiem cała diecezję tarnowską. W skali diecezji możemy mówić o 4-5 tys. wolontariuszy zaangażowanych w pomoc potrzebującym. W okresie przedświątecznym większość parafialnych zespołów zorganizowała tradycyjne paczki świąteczne dla osób biednych i samotnych. Nie było w tym roku wspólnych spotkań.
 2. Caritas Diecezji Tarnowskiej oraz kilka parafii w diecezji (m.in. Tarnów, Nowy Sącz, Brzesko) prowadzi nadal kuchnie, które wydają posiłki (gorące lub zimne) na wynos dla najbardziej potrzebujących. W skali diecezjalnej mowa tu o ok. 400 posiłkach dziennie.
 3. Caritas Diecezji Tarnowskiej zapewnia nadal dach nad głową oraz ciepłe posiłki dla ok. 120 bezdomnych, którzy korzystają ze schroniska oraz noclegowni, działających 24 godziny na dobę w Tarnowie. Na tę działalność Caritas Diecezji Tarnowskiej otrzymała pierwszą transzę wsparcia z Caritas Polska w wysokości 25 000 złotych w ramach projektu #PomocDlaSeniora. Transza ta została wykorzystana w całości do początku maja. Należy podkreślić, że 90% bezdomnych to osoby starsze zaliczane do najwyższej grupy ryzyka zarażeniem koronawirusem. Do tej pory nikt z podopiecznych naszego schroniska nie uległ zakażeniu.
 4. Caritas Diecezji Tarnowskiej w połowie kwietnia wsparła Dom Pomocy Społecznej w Bochni, który znalazł się w trudnej sytuacji z powodu wykrycia ogniska koronawirusa wśród jego podopiecznych i personelu. Przekazaliśmy temu ośrodkowi środki dezynfekcyjne oraz środki czystości na łączną kwotę prawie 6 000 zł. Caritas nadal zabezpiecza na bieżąco wszystkie prowadzone przez siebie placówki opiekuńczo-lecznicze, w których przebywa na stałe ok. 200 osób z grupy najwyższego ryzyka. W ramach prowadzonej przez Caritas Stacji Opieki w Tarnowie średnio w ciągu tygodnia pomoc pielęgniarską otrzymuje 120 osób chorych.
 5. Caritas Diecezji Tarnowskiej przekazała w kwietniu br. 200 seniorom z całej diecezji (ok. 30 parafii) karty przedpłacone w ramach akcji Na codzienne zakupy . W akcji tej uczestniczy także w tym roku grupa wolontariuszy ze wszystkich wybranych parafii, którzy w obecnej sytuacji  (jeśli nie ma najbliższej rodziny) dokonują zakupy dla seniorów.
 6. Diecezja Tarnowska udostępniła swój obiekt w Starym Sączu na miejsce kwarantanny dla osób, które jej wymagają. Obecnie w Ośrodku Opoka przebywa ok. 10 takich osób. Caritas Diecezji Tarnowskiej przekazała  temu obiektowi  wsparcie w postaci płynu dezynfekcyjnego oraz maseczek.
 7. Caritas Diecezji Tarnowskiej podtrzymuje chęć zakupu respiratora dla jednego ze szpitali w Tarnowie, jeżeli zostanie on przekształcony w szpital jednoimienny.
 8. Diecezjalna Fundacja „Auxilium” uruchomiła specjalną linię telefoniczną Telepomoc, na której można bezpłatnie uzyskać konsultację psychologiczną. Od maja zostały także wprowadzone spotkania osób z konsultantami. Caritas Diecezji Tarnowskiej ponosi część kosztów związanych z funkcjonowaniem tego telefonu i konsultacji.
 9. Caritas Diecezji Tarnowskiej podpisała umowę z Zakładem Penitencjarnym w Tarnowie na szycie maseczek ochronnych przez osadzonych. Caritas zakupiła i przekazała na ten cel odpowiedni materiał.