Senior działa mimo wszystko

senior dziala 1Projekt „Senior działa mimo wszystko”, w którym bierze udział ponad 100 osób w wieku 60+  z czterech Klubów Seniora, jest realizowany w ramach Programu Senior Caritas 2020, którego organizatorem jest  CP we współpracy z Fundacją Biedronki.

Pogłębianie wiedzy praktycznej z zakresu zdrowia, urody i bezpieczeństwa - czemu służą spotkania ze specjalistami w danej dziedzinie, samorealizacja seniorów poprzez ich czynny udział w warsztatach twórczych, troska o kondycję fizyczną i psychiczną wyrażająca się odpowiednio ćwiczeniami fizycznymi oraz umysłowymi, to działania, które będą podejmowane w ramach projektu.  Choć ze względu na pandemię nie mogą być realizowane duże wydarzenia, to spotkania w małych grupach sprzyjają budowaniu więzi oraz minimalizacji procesów wykluczenia i osamotnienia. Niektóre wydarzenia pozwolą na zadzierzgnięcie więzi międzypokoleniowych: SENIOR-JUNIOR i JUNIOR-SENIOR.

Tematyka i zakres projektu „Senior działa mimo wszystko” zostały opracowane wspólnie przez CDT i przedstawicieli zaangażowanych klubów. Wierzymy, iż w pełni będą odpowiadać zainteresowaniom, potrzebom i pragnieniom jego uczestników.

senior dziala 1senior dziala 1senior dziala 1