Konferencja księży wicedziekanów

konferencjaDnia 10 września br. odbyła się w Seminarium Duchownym w Tarnowie pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża doroczna konferencja księży wicedziekanów. Zgodnie z IV Synodem DT księża wicedziekani pełnią obowiązki dekanalnych duszpasterzy charytatywnych zajmując się koordynacją wszystkich akcji charytatywnych w dekanacie oraz otaczając opieką księży emerytów oraz chorych kapłanów.

Biskup diecezjalny zwracając się do księży wicedziakanów zachęcił ich, aby w czasie trwającej nadal pandemii nie rezygnować z dotychczasowych form duszpasterstwa oraz wypracowanych przez lata dzieł charytatywnych w naszej diecezji. Zaapelował o kontynuację wszystkich prowadzonych przez Caritas akcji charytatywnych, które nie powinny być uszczuplane, a tym bardziej zawieszane ze względu na zmniejszoną ilość wiernych w kościołach. Księżom wicedziekanom zostali przedstawieni kapłani, którzy od 1 września br w imieniu biskupa będą otaczać opieką starszych i chorych kapłanów. Są nimi: nowy dyrektor Domu Księży im. św. Józefa w Tarnowie - ks. Tomasz Janik oraz delegat ks. biskupa ds chorych kapłanów w diecezji tarnowskiej - ks. Piotr Smoła.

W drugiej części spotkania dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej - ks. Zbigniew Pietruszka poinformował o zaplanowanych na obecny rok duszpasterskich akcjach charytatywnych. Są nimi, zgodnie  z wieloletnią tradycją: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom (świeca wigilijna), Chlebki oraz Torby Miłosierdzia (związane z Światowym Dniem Ubogich), Wielkanocne Dzieło Caritas (baranki oraz paschaliki), a także akcja zbierania 1% podatku na cele Caritas. Księżą wicedziekani zostali poinformowani o szczegółach zaplanowanych akcji oraz poproszeni, aby zachęcili wszystkich księży proboszczów w swoich dekanatach do życzliwego włączenia się w ich przeprowadzenie w swoich parafiach.

Dyrektor Caritas poinformował biskupa diecezjalnego oraz wszystkich obecnych na konferencji o finansowym wyniku zbiórki przeprowadzonej w kościołach naszej diecezji dnia 16 sierpnia br. na pomoc Libanowi poszkodowanemu przez tragiczny wybuch w Bejrucie.  W skali diecezji Caritas zebrała 935 213 zł. , które w całości zostały przekazane na konto Caritas Polska, która zajmuje się koordynacją udzielanej przez Caritas pomocy Libanowi. Caritas Diecezji Tarnowskiej wyraża ogromną wdzięczność wszystkim Ofiarodawcom oraz wolontariuszom zaangażowanym w tę zbiórkę. Należy podkreślić, że jest to druga, co wielkości suma, którą udało się zebrać w ostatnich latach na pomoc poszkodowanym w diecezji tarnowskiej.