IV Światowy Dzień Ubogich

SDU grafikaWyciągnięcie ręki to znak, który natychmiast przywołuje do bliskości, solidarności i miłości – napisał Ojciec Święty w orędziu na IV Światowy Dzień Ubogich, który obchodzić będziemy  w przedostatnią niedzielę Roku Liturgicznego , a więc - 15 listopada. Jego hasłem są słowa “Wyciągnij rękę do ubogiego” (Syr 7, 32)

Tekst orędzia

http://www.vatican.va/content/francesco/pl/messages/poveri/documents/papa-francesco_20200613_messaggio-iv-giornatamondiale-poveri-2020.html

W ramach wspólnot parafialnych będziemy modlić się w intencji ubogich, organizować parafialne zbiórki żywności, a także zbiórki ofiar do puszek na ubogich - do rozdysponowania przez  parafialny zespół Caritas.