Pomoc poszkodowanym przez nawałnice i podtopienia

Pomoc dla powodzianCaritas Diecezji Tarnowskiej przychodzi z konkretną pomocą osobom poszkodowanym przez różnego rodzaju nawałnice i podtopienia dofinansowując zakup materiałów budowlanych potrzebnych do naprawy budynków mieszkalnych.

Pomoc jest przyznawana na podstawie złożonego w Biurze Caritas wypełnionego wniosku opieczętowanego i zaopiniowanego przez księdza proboszcza. Złożenie wniosku jest równoznaczne z przyjęciem wszystkich zasad związanych z obowiązkiem rozliczenia przyznanej pomocy w formie wskazanej przez Caritas.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości należy kontaktować się z Biurem Caritas: (14) 631 73 20 w dni powszednie od 8.00 do 15.00.

Pobierz wniosek

Wigilia w Schronisku dla Bezdomnych

To już po raz 30 osoby korzystające z pomocy Schroniska dla osób bezdomnych „Domu dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej” mają możliwość spędzenia okresu Świąt Bożego Narodzenia w warunkach bezpiecznych, przyjaznych oraz przepełnionych atmosferą domową.

Caritas Diecezji Tarnowskiej przygotowuje paczki dla potrzebujących z miasta Tarnowa

Dzień 24 grudnia to czas radości, wybaczenia i wspólnego przeżywania narodzin Zbawiciela Świata. Szczególnie w czasie pandemii, kiedy kontakt z drugim człowiekiem stał się wartością bezcenną, każdy gest wsparcia, pamięci oraz dzielenia się - staje się drogą do lepszego jutra.

Pomoc Lasów Państwowych dla osób pokrzywdzonych przejściem trąby powietrznej

01 114451 2021 12 15Lasy Państwowe przekazały wsparcie dla osób pokrzywdzonych przejściem trąby powietrznej przez Librantową i Koniuszową. 106 tysięcy złotych trafi na początku do Caritas. Organizacja charytatywna diecezji tarnowskiej rozdysponuje te pieniądze do osób, które najbardziej potrzebują pomocy.