Pomoc poszkodowanym przez nawałnice i podtopienia

Pomoc dla powodzianCaritas Diecezji Tarnowskiej przychodzi z konkretną pomocą osobom poszkodowanym przez różnego rodzaju nawałnice i podtopienia dofinansowując zakup materiałów budowlanych potrzebnych do naprawy budynków mieszkalnych.

Pomoc jest przyznawana na podstawie złożonego w Biurze Caritas wypełnionego wniosku opieczętowanego i zaopiniowanego przez księdza proboszcza. Złożenie wniosku jest równoznaczne z przyjęciem wszystkich zasad związanych z obowiązkiem rozliczenia przyznanej pomocy w formie wskazanej przez Caritas.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości należy kontaktować się z Biurem Caritas: (14) 631 73 20 w dni powszednie od 8.00 do 15.00.

Pobierz wniosek