traba powietrzna 1Caritas Diecezji Tarnowskiej pragnie przyjść z konkretną pomocą osobom poszkodowanym przez trąbę powietrzną, która przeszła 24 czerwca br.  przez Librantową i Koniuszową.  Istnieje możliwość dofinansowania zakupu materiałów budowlanych związanych z naprawą lub wymianą dachu budynku mieszkalnego.

 Pomoc będzie przyznawana na podstawie złożonego w Biurze Caritas wypełnionego wniosku opieczętowanego i podpisanego przez księdza proboszcza. Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej Caritas oraz w kancelarii parafialnej.  Złożenie wniosku jest równoważne z przyjęciem wszystkich zasad związanych z obowiązkiem rozliczenia przyznanej pomocy w formie wskazanej przez Caritas.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości należy kontaktować się z Biurem Caritas: (14) 631 73 20 w dni powszednie od 8.00 do 15.00.

Wpłat na rzecz poszkodowanych można dokonywać na konto:
71 1020 4955 0000 7302 0097 4683 z dopiskiem - Nawałnica na Sądecczyźnie

Pobierz wniosek

traba powietrzna 1

traba powietrzna 1

traba powietrzna 1