Zasady udzielania pomocy finansowej parafiom diecezji tarnowskiej niosącym pomoc uchodźcom z Ukrainy

  1. Ukraina Pomoc Caritas znakO wsparcie mogą ubiegać się parafie, na terenie których przebywają uchodźcy (tak w budynkach parafialnych jak i domach prywatnych) zgłoszeni w kancelarii parafialnej.
  2. Parafie starające się o udzielenie pomocy finansowej czynią to poprzez złożenie w biurze Caritas Diecezji Tarnowskiej (CDT)  stosownego wniosku (zał. 1).
  3. Okres wsparcia obejmuje czas od 1 kwietnia do 31 grudnia 2022 r.
  4. Przyznane środki mogą być wykorzystane na:
   • zakup żywności
   • wykupienie posiłków dla dzieci w szkołach lub dla osób starszych w stołówkach lub z dostawą do domu
   • zakup lekarstw i środków medycznych
   • zakup podstawowych ubrań dla dzieci (np. bielizna, dresy, buty) oraz przyborów szkolnych
   • zakup pościeli i środków higieny
   • inne koszty związane z organizacją spotkań integracyjnych uchodźców przy parafii

    W przypadku innych zapotrzebowań należy bezpośrednio uzgodnić je z biurem CDT

5. Z przyznanej dotacji należy rozliczyć się do 31 stycznia 2023 r. poprzez złożenie do biura CDT wypełnionego formularza (zał. 2) i dołączenie oryginałów faktur/rachunków (nie paragonów!) wystawionych na parafię.