Uchodźcy z Ukrainy, którzy przebywają w sądeckich uzdrowiskach, spotkali się na wielkanocnym obiedzie, który zorganizowany został przez Caritas Diecezji Tarnowskiej. Grekokatolicy i prawosławni obchodzą dziś Zmartwychwstanie Chrystusa.