W dynamicznie zmieniającej się sytuacji społecznej i kulturowej jeszcze bardziej należy zwrócić uwagę na działalność charytatywną Kościoła, która ma wymiar ewangelizacyjny oraz uwiarygadnia całe jego ewangeliczne przesłanie miłości” – stwierdza synodalny dokument „Caritas – dzieło miłości Kościoła.

Posługa charytatywna w diecezji tarnowskiej”. Został on przyjęty podczas sesji plenarnej V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Odbyła się ona w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie. Drugi przyjęty dokument jest zatytułowany „Życie konsekrowane w diecezji tarnowskiej”.

więcej na diecezja.tarnow.pl