Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 108 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy:

https://www.vatican.va/content/francesco/pl/messages/migration/documents/20220509-world-migrants-day-2022.html

Pomoc dla uchodźców w centrach utworzonych przez Caritas

Obchodzony 25 września Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy ma w tym roku szczególną wymowę w naszym kraju. Przypomina o losie milionów ukraińskich uchodźców, którzy musieli opuścić swoje domy w wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wielu z nich znalazło schronienie w Centrach Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas. W różnych rejonach Polski działa już ponad 30 takich placówek. Placówki zapewniają m.in. pomoc rzeczową, żywnościową, psychologiczną, prawną, w zakwaterowaniu, znalezieniu pracy, itp.

W naszej diecezji  - w Tarnowie przy ul. Legionów 30  - działa  CENTRUM INFORMACYJNO-INTERWENCYJNE CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ I FUNDACJI „AUXILIUM”.

W tej  placówce obywatele  Ukrainy mogą liczyć na natychmiastowe i bezpłatne wsparcie w języku ukraińskim. Zakres pomocy, jaki oferuje placówka to:

  • organizowanie pomocy medycznej (m.in. umawianie wizyt lekarskich, pomoc w szukaniu lekarzy specjalistów, pomoc w realizacji recept),
  • pomoc psychologiczna,
  • pomoc w znalezieniu placówki edukacyjnej dla dziecka oraz zajęć pozaszkolnych,
  • udzielanie informacji o innych instytucjach niosących pomoc oraz kontakt z nimi w imieniu potrzebującego,
  • wsparcie w zakresie poszukiwania pracy.

Godziny otwarcia Centrum i dane kontaktowe – na ulotkach w języku polskim i ukraińskim.

plakat pl plakat uk