ORGANIZACJA ŚNIADANIA WIELKANOCNEGO

MUW pion www BW„Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Organizacja śniadania wielkanocnego oraz bieżące zabezpieczenie osób bezdomnych i skrajnie ubogich na terenie Schroniska dla osób bezdomnych „Domu dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej” , realizowane przez Caritas Diecezji Tarnowskiej, jest współfinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego”.

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

Caritas Diecezji Tarnowskiej w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” realizuje zadania publiczne pod nazwą:

 1. „Świetlica Ćawengry 2022”
  Dotacja w ramach działu 854, rozdziału 85495, § 2830 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 16.2.1.1 Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej).
  Okres realizacji zadania: od 1.01.2022 do 31.12.2022.
 2. „Integrująca, wieloaspektowa edukacja nieformalna młodych kobiet i dzieci z osiedla w Koszarach 2022”
  Dotacja w ramach działu 854, rozdziału 85495, § 2830 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 16.2.1.1 Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej).
  Okres realizacji zadania: od 1.01.2022 do 31.12.2022.
 3. „Renowacja budynku świetlicy w Koszarach oraz rewitalizacja terenu wokół placówki”

Dotacja w ramach działu 854, rozdziału 85495, § 2830 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 16.2.1.1 Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej).
Okres realizacji zadania: od 1.03.2022 do 31.12.2022.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa-Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom.

 1. tarczaZakład Opiekuńczo-Leczniczy Caritas Diecezji Tarnowskiej realizuje grant pn. "Poprawa bezpieczeństwa pacjentów i pracowników Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Caritas w Grybowie w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii wywołanej patogenem SARS-CoV-2" w ramach projektu "Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom".

Organizacja Wigilii

wigiliaCaritas Diecezji Tarnowskiej w Tarnowie przy współpracy z Wojewodą Małopolskim realizuje na terenie Schroniska dla osób bezdomnych w Tarnowie ul. Prostopadła 9A zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pod tytułem „Organizacja Wigilii, paczek żywnościowych oraz zabezpieczenie okresu świątecznego na terenie Schroniska dla osób bezdomnych „Domu dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej” . (Umowa NR 4/II/OK/2020 II otwartego konkursu ofert w roku 2020)

Sami – Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi

realizowane zadaniaCaritas Diecezji Tarnowskiej  realizuje grant pn. „Sami – Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”   w ramach zadania grantowe pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”.