1% podatku - 2019

 

Przekazując 1% Twojego podatku na konto Caritas Diecezji Tarnowskiej pomagasz najbardziej potrzebującym


 

e-pity po prostu


e-pity po prostu

PROGRAM GŁÓWNY

Program e-pity Copyright 2019-2020 e-file sp. z o.o. sp. k.


resizedimage60074 18opp rozlicz

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.


Oswiadczenie PIT OP

NOWOŚĆ W ZEZNANIU PODATKOWYM

Zeznanie podatkowe za 2019 rok przygotuje za podatników Krajowa Administracja Skarbowa. Między 15 lutego a 30 kwietnia każda osoba będzie mogła zapoznać się ze swoim PIT-em na Portalu Podatkowym.

Roczne rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) dotyczyć będzie podatników rozliczających się:
• indywidualnie,
• wspólnie z małżonkiem,
• w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci

PIT jaki przygotuje dla nas Urząd Skarbowy będzie można:
• Zweryfikować i zaakceptować
• Nie zrobić nic, co w przypadku PIT-37 i PIT-38 będzie skutkowało automatycznym zaakceptowaniem przygotowanego zeznania
• Zmodyfikować
• Odrzucić przygotowane zeznanie i przygotować swoje

Ponieważ w tym roku sam Urząd Skarbowy przygotowuje nasze PIT-y, prosimy, aby sprawdzić, czy w odpowiedniej rubryce został wpisany prawidłowy nr KRS-u Caritas Diecezji Tarnowskiej (KRS 0000211791). Jeżeli tak nie jest należy skorygować PIT.

 

Mikolaj do internetu

ulotka pit 2019 a

ulotka pit 2019 b

Caritas Diecezji Tarnowskiej składa wyrazy serdecznego podziękowania wszystkim osobom, które przekazują 1% podatku na rzecz Caritas. Dziękujemy za okazywane nam zaufanie i wsparcie pomocy niesionej przez Caritas osobom najbardziej potrzebującym. 

Wyrazy wdzięczności przekazujemy Księżom Proboszczom, wszystkim kapłanom, wolontariuszom Parafialnym Oddziałów Caritas i Szkolnych Kół Caritas, stowarzyszeniom katolickim oraz lokalnym mediom za informowanie i zachęcanie do skorzystania z tej formy wsparcia działalności charytatywnej. 
Caritas Diecezji Tarnowskiej przeznacza środki uzyskiwane podczas akcji 1% na wsparcie między innymi następujących przedsięwzięć:

  1. Dofinansowanie działalności Domu dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowie, ul. Prostopadła 9a; na wsparcie większej liczby bezdomnych i pomoc w wychodzeniu z bezdomności.
  2. Pomoc osobom starszym, samotnym i pozbawionym samodzielności, pielęgnowanym przez Stację Opieki Caritas w Tarnowie, ul. Długa 3-5.
  3. Leczenie chorych (dzieci, dorosłych i starszych) z tereniu diecezji: dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji, zakup lekarstw, specjalistycznego sprzętu medycznego itp.
  4. Opiekę hospicyjną nad osobami chorymi, w ostatnim stadium życia, przebywającymi w Hospicjum św. Brata Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej i działalność tamtejszego Domu Pomocy Społecznej.
  5. Profesjonalną opiekę medyczną nad osobami obłożnie chorymi i niepełnosprawnymi, mieszkającymi w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Grybowie oraz Domu Emerytów – Placówce Pielęgnacyjno-Opiekuńczej w Tarnowie.
  6. Poszerzenie i doposażenie bazy rehabilitacyjnej w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych
  7. Dofinansowanie działalności świetlic profilaktyczno-opiekuńczych "Lumen", gdzie opieką objętych codziennie jest ponad 200 dzieci.

 

Sam sposób przekazania 1 % jest bardzo prosty. Otóż na zeznaniu podatkowym PIT w rubryce "Wniosek o przekazanie 1 % podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)" należy wpisać nr KRS: 0000211791 oraz deklarowaną kwotę (równowartość 1 % należnego podatku).

Caritas Diecezji Tarnowskiej jest organizacja pożytku publicznego od dnia 30 czerwca 2004. Wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000211791 (zob. zaświadczenie o dokonaniu wpisu do KRS).

Przekazując 1% Twojego podatku  na konto Caritas Diecezji Tarnowskiej pomagasz najbardziej potrzebującym