s5 logo

Program Skrzydła

Program SkrzydlaProgram Stypendialny Skrzydła służy wzmocnieniu więzi i solidarności społecznej oraz walki z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży.

DLACZEGO POWSTAŁ PROGRAM SKRZYDŁA?

Program Skrzydła został stworzony, aby pomagać dzieciom, które:

  • nie mogą się uczyć i odrabiać lekcji, bo nie mają zeszytów i książek;
  • nie mogą skoncentrować się na lekcji, ponieważ są głodne, a obiad w szkole to jedyny ciepły posiłek w ciągu dnia;
  • nie mogą wyjechać na wakacje ani wycieczkę szkolną, chociaż tak jak inne dzieci są ciekawe świata i ludzi;
  • często chorują i opuszczają lekcje, ponieważ nie mają kurtki, czapki, spodni i butów na zimę;
  • są zdolne i chcą się uczyć, ale bieda powoduje, że czują się gorsze od swoich rówieśników i nie wierzą we własne możliwości;
  • marzą o tym, żeby w przyszłości zostać „kimś” i wyrwać się z biedy, która ich upokarza;
  • często mają już ukierunkowane zainteresowania oraz pasje, ale nie mają możliwości ich rozwoju.

IDEA I CELE:

Skrzydła to program długoterminowej pomocy skierowany do dzieci – uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, którzy potrzebują wsparcia materialnego, by lepiej funkcjonować w szkole oraz do uczniów uzdolnionych, realizujących z powodzeniem swoje zainteresowania i pasje.

Program polega na objęciu opieką finansową dziecka przez firmy i osoby prywatne, którzy zobowiążą się do finansowego wspierania ucznia za pośrednictwem Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. Pomoc w ramach programu stypendialnego Skrzydła ma być pomocą mądrą i dopasowaną do indywidualnych potrzeb ucznia. Dlatego zachęcamy, aby wypełnienie wniosku stypendialnego (do pobrania na dole strony) nie było tylko formalnością, ale żeby było opisem potrzeb dziecka. Przez cały czas objęcia dziecka Programem Skrzydła, zespół Caritas Archidiecezji Częstochowskiej pozostaje w stałym kontakcie z koordynatorami (nauczyciele, wychowawcy, księża, siostry zakonne), którzy czuwają bezpośrednio nad stypendystami i celowym wydatkowaniem środków finansowych.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK STYPENDIALNY?

Inicjatorem włączenia dziecka do Programu Skrzydła może być tak naprawdę każdy, kogo oczy i serce są otwarte na pomoc – Rodzina, Szkoła, Parafia… W sposób szczególny zachęcamy wychowawców klas oraz nauczycieli, którzy znają swoich uczniów – ich uzdolnienia, pasje, sytuację życiową – aby we współpracy z rodzicami składali wnioski.