Program "Gniazdo"

"Gniazdo" to inicjatywa Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca i Caritas Diecezji Tarnowskiej. Jest ona realizowana od początku 2009 roku, jako odpowiedź na hasło roku pracy duszpasterskiej "Otoczmy troską życie".

"Nie mogę jako pasterz Kościoła tarnowskiego nie widzieć problemów, z jakimi borykają się rodziny wielodzietne. Dostrzegam je podczas wizytacji parafii. W diecezji tarnowskiej jest wiele rodzin wielodzietnych, które od wielu lat budują czy remontują domy. Nasza diecezjalna solidarność nakazuje nam pomóc tym rodzinom. Myślę, że spotkamy się także ze zrozumieniem i wsparciem ze strony władz samorządowych" – to słowa biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca. Ksiądz biskup zaapelował do księży, aby podczas wizyty kolędowej poznali bliżej skalę problemu oraz zaangażowali się w podjęcie starań o pomoc rodzinom wielodzietnym. Nierzadko bowiem ich warunki mieszkaniowe są bardzo trudne lub wręcz katastrofalne.

Często też rodzice podejmują trud budowy, rozbudowy czy odbudowy domu po jakimś kataklizmie, ale z powodu braku finansów nie mogą dokończyć inwestycji. Pomoc oferowana potrzebującym obejmuje interwencję u lokalnych samorządowców i w miejscowych Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz wsparcie z Parafialnych Oddziałów Caritas i Caritas Diecezji Tarnowskiej.

Program "Gniazdo" funkcjonuje od początku bieżącego roku, a wnioski są rozpatrywane indywidualnie. Opracowano regulamin i zasady przyznawania pomocy oraz podjęto współpracę z wieloma firmami, które zaoferowały wsparcie programu poprzez przyznawania dużych bonifikat i zniżek na towary i usługi realizowane w ramach programu. Również nasze diecezjalne radio RDN Małopolska włącza się w akcję poprzez przygotowanie i emitowanie spotów informujących o programie oraz zachęcających firmy do włączenia się w to dzieło. W kierowanych do Caritas Diecezji Tarnowskiej pismach zainteresowani proszą najczęściej o zakup materiałów do budowy domów, instalacji grzewczych, podłóg, okien itp. Konkretna pomoc zależy od potrzeb, a z korzystają z niej rodziny, które żyją w bardzo złych warunkach i podejmują starania o ich poprawę. Pomoc ta zależna jest też oczywiście od posiadanych przez CDT finansów. Aktualnie korzystamy tylko z funduszy, które Caritas posiada na swoją działalność statutową, a pochodzą one od ofiarodawców – ludzi wielkiego serca, wspierających systematycznie lub okazjonalnie naszą działalność.

Poniżej do pobrania:

 

Regulamin Programu "Gniazdo" (.doc, .pdf) oraz wzory wniosku (.doc, .pdf) i kosztorysu (.doc, .pdf).