s5 logo

Potrzebuję pomocy

Caritas Diecezji Tarnowskiej wspiera osoby chore, niepełnosprawne, w podeszłym wieku, rodziny wielodzietne, a także poszkodowanych w wyniku wypadków losowych czy kataklizmów.  Realizuje swoje cele poprzez dofinasowanie:

  • zakupu leków, środków pielęgnacyjnych i ratujących życie
  • rehabilitacji osób niepełnosprawnych
  • zakupu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego
  • zakupu materiałów budowlanych poszkodowanym przez kataklizmy oraz wielodzietnym rodzinom w ramach programu „Gniazdo”
  • zakupu niezbędnych do życia artykułów.

Wnioski: