s5 logo

Zjazdy SKC

114903 2023 09 11 01W 2006 roku powstało pierwsze w naszej diecezji Szkolne Koło Caritas. Natomiast od 2007 roku dzieci i młodzież spotykają się w czerwcu na kolejnych Zjazdach, organizowanych w rocznicę beatyfikacji Karoliny Kózkówny, która jest patronką SKC Diecezji Tarnowskiej.

Miejscem Zjazdów są co roku inne parafie naszej diecezji; zaś w okrągłe rocznice beatyfikacji Karoliny spotykamy się w Zabawie, gdzie jest jej sanktuarium.
W programie Zjazdów jest zawsze dziękczynno-błagalna Eucharystia, której przewodniczy najczęściej Ks. Biskup, a koncelebrują Księża Asystenci poszczególnych SKC. W czasie modlitwy jest sposobność nas podziękowania dla wyróżniających się Kół. Dyrektorzy placówek, gdzie one działają otrzymują list gratulacyjny sygnowany przez Biskupa Tarnowskiego oraz statuetkę "Fructus Caritatis". Podobne wyróżnienia wręczane są najbardziej zaangażowanym i kreatywnym Opiekunom SKC.

Zjazdy: