s5 logo

Schronisko dla osób bezdomnych "Dom dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej"

Kontakt: 
tel.  14 622 39 78
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Nr konta bankowego: 40 1020 4955 0000 7902 0053 0881

Adres: 
Schronisko dla osób bezdomnych "Dom dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej" 
Caritas Diecezji Tarnowskiej 
ul. Prostopadła 9a 
33-100 Tarnów

Schronisko dla osob bezdomnychSchronisko dla osób bezdomnych "Dom dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej" przeznaczony jest dla osób, które nie posiadają własnego miejsca zamieszkania. Dom jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą, która udziela schronienia i zapewnia niezbędne środki do życia jego mieszkańcom.

Placówka ma charakter ponadlokalny, tzn. udziela schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu miasta Tarnowa, z powiatu tarnowskiego, a w razie potrzeby z województwa małopolskiego i z innych regionów kraju.

Dom w miarę swoich możliwości udziela również krótkotrwałego pobytu (do trzech dni) i doraźnej pomocy materialnej (odzież, środki farmakologiczne, możliwość kąpieli) osobom bezdomnym niezamierzającym dłużej w nim pozostać.

1. Warunki przyjęcia

Prawo kierowania do Domu przysługuje Caritas Diecezji Tarnowskiej. O przyjęcie osób bezdomnych do placówki mogą ubiegać się także organizacje samorządowe zobowiązane Ustawą o Pomocy Społecznej do zapewnienia pomocy tym, którzy są pozbawieni dachu nad głową. Samorząd lokalny powinien uzgodnić wcześniej możliwości przyjęcia, warunki i finansowanie kosztów pobytu osób bezdomnych w Domu.

Prośby o przyjęcie mogą kierować również w imieniu bezdomnych organizacje społeczne i charytatywne, a także zakłady karne, służby porządkowe, osoby prywatne oraz zgłaszający się osobiście.

2. Świadczona pomoc

Schronisko dla osób bezdomnych "Dom dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej" niesie swoim mieszkańcom następującą pomoc:

 

stwarza bezdomnym niezbędne warunki godziwego życia

pomaga w uzyskaniu psychicznej i duchowej równowagi, odkryciu własnej godności i wartości swojego życia, w podjęciu próby odnalezienia właściwego miejsca w społeczeństwie i rodzinie,
a także w zrozumieniu swych społecznych
i rodzinnych obowiązków

zapewnia pomoc socjalną i prawną (uzupełnienie dokumentów, poszukiwanie pracy, staranie
o świadczenia socjalne, poradnictwo prawne)

zapewnia niezbędną pomoc medyczną

organizuje spotkania z psychologiem

zapewnia posługę duszpasterską

prowadzi pogadanki i dyskusje, projekcję ciekawych filmów

mobilizuje mieszkańców Domu do podejmowania pracy, obowiązków domowych i odpowiedzialności za wspólne mienie

stwarza mieszkańcom warunki do życia w trzeź-wości przez pomoc w organizowaniu wolnego czasu i kulturalnej rozrywki.

pobrane

images

3. Warunki pobytu

Dom dysponuje pomieszczeniami mieszkalnymi 4 i 6 osobowymi, pomieszczeniami sanitarno-higienicznymi, kaplicą, stołówką, która pełni również funkcję świetlicy, kuchnią zapewniającą przygotowanie posiłków dla mieszkańców Domu, biblioteką zawierającą ok. 1500 tytułów. Placówka zapewnia również dostęp do codziennej prasy.

W przypadkach wymagających pomocy pielęgniarskiej mieszkańcy Domu korzystają z usług Stacji Opieki Caritas w Tarnowie. 


projekt finansowany z budzetu miasta tarnowa

Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom bezdomnym” realizowane przez Caritas Diecezji Tarnowskiej na terenie Schroniska dla osób bezdomnych „Domu dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej” w Tarnowie ul. Prostopadła 9A, w 2023 r. jest współfinansowane ze środków Gminy Miasta Tarnowa w wysokości 930 336,00zł.

 projekt finansowany z budzetu miasta tarnowa 

Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Dożywianie uprawnionych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie w formie posiłków gorących jednodaniowych” realizowane przez Caritas Diecezji Tarnowskiej na terenie Schroniska dla osób bezdomnych „Domu dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej w Tarnowie ul Prostopadła 9A, w 2023 r. jest finansowane ze środków Gminy Miasta Tarnowa w wysokości 32 200,00zł.