s5 logo

Wigilia w Schronisku dla Bezdomnych

To już po raz 30 osoby korzystające z pomocy Schroniska dla osób bezdomnych „Domu dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej” mają możliwość spędzenia okresu Świąt Bożego Narodzenia w warunkach bezpiecznych, przyjaznych oraz przepełnionych atmosferą domową.

Caritas Diecezji Tarnowskiej przygotowuje paczki dla potrzebujących z miasta Tarnowa

Dzień 24 grudnia to czas radości, wybaczenia i wspólnego przeżywania narodzin Zbawiciela Świata. Szczególnie w czasie pandemii, kiedy kontakt z drugim człowiekiem stał się wartością bezcenną, każdy gest wsparcia, pamięci oraz dzielenia się - staje się drogą do lepszego jutra.

Pomoc Lasów Państwowych dla osób pokrzywdzonych przejściem trąby powietrznej

01 114451 2021 12 15Lasy Państwowe przekazały wsparcie dla osób pokrzywdzonych przejściem trąby powietrznej przez Librantową i Koniuszową. 106 tysięcy złotych trafi na początku do Caritas. Organizacja charytatywna diecezji tarnowskiej rozdysponuje te pieniądze do osób, które najbardziej potrzebują pomocy.

WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM 2021

swieca 8x5cm 300dpi RGBWigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom oznacza nadzieję na lepszy los dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia. W ramach 28. edycji akcji odbywającej się pod hasłem: ŚWIECA, KTÓRA TWORZY POLSKĄ WIGILIĘ - Caritas Diecezji Tarnowskiej przygotowała 132 tysiące świec, które zapłoną na wigilijnych stołach.