s5 logo

Świetlica Ćawengry

Adres:
Świetlica Ćawengry
Koszary 206,
34-600 Limanowa

Świetlica romska Ćawengry w Koszarach k. Limanowej od początku swej działalności (rok 2013) skupia się w głównej mierze na wsparciu romskich dzieci, których edukacja jest zasadniczym narzędziem i najpewniejszym źródłem integracji społecznej. Nauczyciele w ciągu całego roku szkolnego służą dzieciom i młodzieży pomocą w nauce. Odrabiają z nimi bieżące zadania, wyrównują braki edukacyjne, pomagają w przygotowaniu do lekcji, sprawdzianów i egzaminów. Najmłodszych przygotowują do roli ucznia, wpajając im zasady życia szkolnego, tłumaczą prawa i obowiązki ucznia, a przede wszystkim przekonują o wartości edukacji i konieczności regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne.

 

123626 2023 09 06 01

123626 2023 09 06 02