s5 logo

Szkolenia dla opiekunów i asystentów Szkolnych Kół Caritas

23.03.2023 w MCDN Ośrodek w Tarnowie

Program

124429 2023 09 06 02 12121 11 02 2023

 Zobacz relację:
https://tarnow.gosc.pl/doc/8146603.Opusc-bezpieczna-strefe-komfortu

Zobacz galerię zdjęć:
https://tarnow.gosc.pl/gal/spis/8146618.O-wolontariacie-w-Tarnowie


27.03.2019 w MCDN ODN w Tarnowie

Szkolenie obejmowało następujące tematy:

  • Miejsce Caritas we wspólnocie lokalnej – w kontekście prac V Synodu Diecezji Tarnowskiej - ks. Zbigniew Pietruszka – Dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej
  • Proces kształtowania cnót społecznych u wolontariuszy - ks. dr hab. Jacek Siewiora – Profesor Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
  • Przygotowanie do XIII Zjazdu SKC w Pasierbcu – 4 czerwca 2019r. 

25.04.2018 w MCDN ODN w Tarnowie

Szkolenie obejmowało następujące tematy:

  • Wolontariat katolicki w kontekście wychowania do wartości – ks. dr Tomasz Lelito – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie
  • Posługa charytatywna w pracach V Synodu Diecezji Tarnowskiej –

 ks. Zbigniew Pietruszka – Dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej

  • Dobre praktyki – opiekunowie Szkolnych Kół Caritas

15.03.2017 w MCDN ODN w Tarnowie

Szkolenie obejmowało następujące tematy:

  • Skuteczność przywódcy – ks. mgr Józef Partyka – psycholog – Poradnia Specjalistyczna „Arka”
  • Dobre praktyki – opiekunowie i przedstawiciele Szkolnych Kół Caritas z Łapczycy i z Żabna
  • Przygotowanie do XI Zjazdu SKC w Tarnowie

Zobacz więcej: http://tarnow.gosc.pl/doc/3749596.Pokorny-przywodca

Galeria zdjęć: http://tarnow.gosc.pl/gal/spis/3749612.Spotkanie-opiekunow-SKC


 13.04.2016 w MCDN ODN w Tarnowie
13 kwietnia br. opiekunowie Szkolnych Kół Caritas naszej diecezji wraz z asystentami kościelnymi odbyli warsztaty szkoleniowe, podczas których dyskutowali nad zagrożeniami w wychowaniu dzieci i młodzieży oraz czynnikami wpływającymi na ich rozwój.
Na wstępie głos zabrał dyrektor CDT ks. Ryszard Podstołowicz, przedstawiając prelegentów oraz program spotkania. Prowadzący spotkanie ks. Piotr Grzanka czuwał nad porządkiem.  Jako pierwsza głos zabrała pani dr hab. Elżbieta Osewska, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Warszawy. Tematem jej prelekcji były „Zagrożenia wychowania w dobie nowoczesności”. Ponieważ dzieci i młodzież są bardziej otwarci na zmiany, które są prowadzone w tym zderzeniu cywilizacyjnym. Jest to między innymi uderzenie indywidualizmu, bo możemy w życiu nie działać wspólnie, bo ważna jest moja pozycja i moje osiągnięcia – mówiła prelegentka.
Po tej części spotkania nastąpiła przerwa, a w drugiej rozmawiano o wychowaniu do wartości. Pani profesor uwrażliwiała na zachowanie tych wartości, które w obecnym świecie zanikają. Mówiła m.in.: W wychowaniu do wartości chodzi o to, by przygotować, wspierać i/lub doprowadzić (zależnie od przyjętej koncepcji człowieka i jego wolności) wychowanka do uwewnętrznienia i dobrowolnego, świadomego uznania za własne wartości pożądanych wychowawczo, do ich realizowania w życiu. Przedstawiła modele wychowania młodzieży ku wartościom, mówiąc że najpierw jest przekaz wartości, następnie wskazywanie i wdrażanie wartości, wyjaśnianie wartości, rozwój wartości, komunikowanie wartości i formowanie cnót. Na koniec każdy z obecnych mógł zadać pytanie lub podjąć dyskusję.
Następnie miała miejsce część informacyjna spotkania. Omówiono prowadzony od czerwca ubiegłego roku projekt „Bilet dla Brata”, w którym uczestniczą wolontariusze Szkolnych Kół Caritas. Przypomniano o możliwości zaopatrywania się w przygotowane gadżety oraz innych formach gromadzenia funduszy dla młodych z krajów wschodnich i Zakaukazia chcących uczestniczyć w ŚDM.
W dalszej część ks. Paweł Górski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, przypomniał o możliwości włączenia się w przygotowania do ŚDM, czyli wolontariacie w parafiach, diecezji. Prosił opiekunów o wspieranie inicjatyw, pomysłów podejmowanych przez wolontariuszy.
Pani Dorota Turaj, pełnomocnik Caritas Diecezji Tarnowskiej, przybliżyła akcję „Kilometry Caritas”, w którą w przyszłym roku włączą się wolontariusze SKC naszej diecezji. Głównym celem kampanii jest zebranie środków finansowych na pomoc potrzebującym.
Na koniec przedstawiono miejsce oraz datę X Zjazdu SKC. W tym roku spotykamy się u naszej patronki, bł. Karoliny Kózka w Zabawie, dnia 9 czerwca.

27.04.2015 r w MCDN ODN w Tarnowie
W ramach szkolenia poruszane były następujące kwestie:
1. „Światowy Dzień Młodzieży - Kraków 2016 a Szkolne Koła Caritas” – ks. dr Paweł Górski – dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Tarnowie i Koordynator diecezjalny do spraw związanych z przygotowaniem do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie 2016 r.
2. „Jubileusz XX-lecie SKC w Polsce” – ks. dr Piotr Potyrała - referent Caritas Diecezji Rzeszowskiej, diecezjalny koordynator Szkolnych Kół Caritas
3. Informacje na temat IX Zjazdu SKC w Grybowie

24.03.2014 r. w MCDN ODN w Tarnowie
Szkolenie obejmowało następujące tematy:
1. „Apostolski wymiar wolontariatu w Szkolnych Kołach Caritas” – ks. dr hab. Wiesław Przygoda, prof. KUL
2. „Praktyczne spojrzenie na Szkolne Koła Caritas” – mgr Irmina Michałowicz-Hajduk i mgr Kinga Tokarczyk z 76 SKC przy Katolickiej Szkole Podstawowej w Nowym Sączu
3. Omówienie VIII Zjazdu SKC w Dębicy


25.04.2013 r. w MCDN ODN w Tarnowie
Tematyka warsztatów była następująca:
1. „Wolontariat SKC. Rok Wiary, a aktualne wyzwania społeczne"– ks. dr Piotr Potyrała – koordynator SKC w Diecezji Rzeszowskiej
2. „Honorowe dawstwo szpiku i organów w świetle obowiązującego prawa” – Katarzyna Duraj – Prezes Stowarzyszenia Kropla Krwi
3. Informacje na temat VII Zjazdu SKC w Okulicach


27 04. 2012 r w MCDN ODN w Tarnowie
Program spotkania (wykładów) przedstawiał się następująco:
1. „Jak zorganizować skuteczny wolontariat". – Michał Gaweł – zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Białostockiej
2. „Stan prawny wolontariatu w Polsce” - Michał Gaweł – zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Białostockiej
3. „Współpraca Szkolnych Kół Caritas ze Służbą Medyczną” – zastępca komendanta Malty - Służby Medycznej oddział w Tarnowie
4. Informacje: szczegółowe omówienie VI Zjazdu SKC w Ciężkowicach


12.04.2011 r. w MCDN ODN w Tarnowie
Temat warsztatów: „Wolontariusz Szkolnych Kołach Caritas wobec wyzwań czasu - wspieranie przewlekle i terminalnie chorych". Wykład: pt. Jak rozmawiać z dziećmi o końcu życia i wolontariacie wygłosiła mgr Anna Janowicz z Fundacji „Lubię Pomagać". Drugi wykład pt. Przewlekle chory w domu przedstawił ks. dr Piotr Krakowiak, teolog, psycholog, pedagog społeczny, Krajowy Duszpasterz Hospicjów. Prelegenci dzielili się doświadczeniem związanym z tworzeniem i rozwijaniem wolontariatu, w tym w sposób szczególny wolontariatu hospicyjnego dzieci i młodzieży oraz wolontariatu na rzecz przewlekle chorych. Zachęcali, by dobre praktyki wolontariatu wypracowane w opiece paliatywno-hospicyjnej były wykorzystywane w opiece długoterminowej. W części informacyjnej przekazano sprawy bieżące oraz informacje o kolejnym, Jubileuszowym Zjeździe SKC w Zabawie. W spotkaniu wzięło udział ponad 90 osób.


19.04.2010 r. w MCDN ODN w Tarnowie
Temat warsztatów brzmiał: „Aspekty wychowawcze pracy w Szkolnych Kołach Caritas - wychowanie przez działanie". Wykłady o tematach: Aspekty wychowawcze pracy w SKC i Wychowanie przez działanie poprowadził ks. dr Zbigniew Sobolewski, sekretarz Caritas Polska. Ksiądz prelegent podkreślał aspekty wychowawcze w działalności Szkolnych Kół, które to aspekty znakomicie wpisują się zadania szkoły. Zaznaczył, że właśnie dlatego szkole potrzebne są SKC, gdyż pomagają w wychowaniu młodego człowieka, odrywają go od skupiania się na sobie i prowadzą do otwarcia na wspólnotową pracę służącą potrzebującemu człowiekowi. Zaprezentowany został, wydany przez Caritas Archidiecezji Białostockiej i Caritas Polska, Podręcznik Opiekuna Szkolnego Koła Caritas, który otrzymały wszystkie SKC w diecezji tarnowskiej. Podręcznik, obok krótko podjętych tematów dotyczących praktyki i teorii oraz programu zajęć w SKC, posiada rozbudowaną część gotowych, o ciekawej tematyce konspektów zajęć z wolontariuszami działającymi na różnych poziomach szkolnych (szkoły podstawowe, gimnazjalne i średnie).
Część szkoleniową zamykały informacje dotyczące obecnego stanu SKC i podejmowanych działań. W ostatniej część spotkania poruszono sprawę IV Zjazdu SKC, który miał mieć miejsce w Ciężkowicach, w Sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego, w scenerii malowniczego Skamieniałego Miasteczka. W warsztatach wzięło udział 90 opiekunów i asystentów z 77 kół.


26.05.2009 r. w MCDN Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie
Wielką pomoc w opracowaniu struktury formacji jako doskonalenia zawodowego okazał ks. dr Jacek Siewiora, nauczyciel konsultant MCDN ODN w Tarnowie. Zajęcia formacyjno-szkoleniowe miały tytuł Wartości wolontariatu w Szkolnych Kołach Caritas. Wiedzę o wolontariacie pogłębiał prof. dr hab. Kazimierz Ożóg z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przedstawił on wykład Religijne i humanistyczne wartości wolontariatu i podkreślił w czasie swojego wystąpienia m.in.: „Mamy młodzież, która chce służyć. Ta cecha-wpisana jest w ich naturę". Dodał także, że „powinniśmy wzmacniać wartości religijne i humanistyczne u młodzieży; trzeba pokazywać, kto jest ich celem". Na koniec zaś zaznaczył: „Macie Państwo szanse zrobienia coś niezwykłego z tymi młodymi". Drugi prelegent - ks. Stanisław Słowik, dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, w której od 14 lat funkcjonują SKC i gdzie powołano pierwsze koło w Polsce - przedstawił wykład Funkcjonowanie Szkolnych Kół Caritas na przykładzie Diecezji Rzeszowskiej. Ksiądz dyrektor ukazał panoramę działalności Szkolnych Kół Caritas i to, jak ona wpłynęła na wolontariuszy oraz jakie są owoce takiej aktywności. Na koniec podkreślił, że to „opiekunowie SKC mają najważniejsze zadanie do zrealizowania, bo to od nich zależy piękno miłości miłosiernej realizowanej przez młodzież." Część informacyjna to sprawy bieżące oraz omówienie III Zjazdu SKC w Starym Sączu.


13.05.2008 r. w Auli Jana Pawła II przy katedrze w Tarnowie
Spotkanie formacyjno-informacyjne nt. „Szkolne Koła Caritas w naszej diecezji". Część formacyjną rozpoczął wykład pt. Szkolne Koła Caritas w świetle ustawy o wolontariacie, w którym dyrektor Tarnowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie, mgr Urszula Blecharz, przybliżyła podstawy prawne funkcjonowania wolontariatu oraz dała cenne, praktyczne uwagi potrzebne w bieżącej pracy kół. Następnie mgr Dagmara Salomon przekazała w multimedialnej prezentacji życie „trzynastki" - Szkolnego Koła Caritas z Zespołu Szkół w Chełmcu na Sądecczyźnie, które w ramach I edycji małopolskiego projektu przygotowującego uczniów gimnazjum do niesienia pomocy potrzebującym „Mieć wyobraźnię miłosierdzia" zdobyło wyróżnienie. Kierownik Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych, Adrianna Błaszczyk, w wykładzie pt. „W jaki sposób SKC mogą realizować swoją misję we współpracy z osobami niepełnosprawnymi" przybliżyła oczekiwania osób niepełnosprawnych i możliwości współpracy kół z Ośrodkiem w Jadownikach Mokrych. W kolejny wykładzie dyrektor Robert Ślusarek przybliżył historię Muzeum Skansenowskiego w Nowym Sączu.