s5 logo

1,5% podatku - 2023

 

Caritas plakatA3 2020 MajaPrzekazując 1,5% Twojego podatku
na konto Caritas Diecezji Tarnowskiej
pomagasz najbardziej potrzebującym


e-pity po prostu

e-pity po prostu

Program e-pity Copyright 2022-2023 e-file sp. z o.o. sp. k. lub Program e-pity by e-file


Uwaga 1,5% podatku na OPP zamiast 1% za 2022 r. 

W efekcie zmian w przepisach na 2022 r. (ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - Nowelizacja Nowego Ładu Podatkowego) podatnicy mają prawo przekazać 1,5% (a nie jak do tej pory 1%) swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Nową, wyższą kwotę przekazać można w deklaracji PIT składanej za 2022 r. (rozliczenie w 2023 r.). Mimo tego, że nowe przepisy podatkowe weszły w życie 1 lipca 2022 r. kwotę 1,5% podatku na rzecz OPP oblicza się od wynagrodzeń uzyskiwanych począwszy od 1 stycznia 2022 r. (tzn. za cały rok). źródło: https://www.e-pity.pl/odliczenie-opp-poradnik

Caritas Diecezji Tarnowskiej składa wyrazy serdecznego podziękowania wszystkim osobom, które przekazują 1,5% podatku na rzecz Caritas. Dziękujemy za okazywane nam zaufanie i wsparcie pomocy niesionej przez Caritas tym, którzy jej najbardziej potrzebują. 

Caritas Diecezji Tarnowskiej przeznacza środki uzyskiwane podczas akcji 1,5% na wsparcie między innymi następujących przedsięwzięć:

  1. Leczenie chorych (dzieci, dorosłych i starszych) z terenu diecezji: dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji, zakup lekarstw, specjalistycznego sprzętu medycznego itp.
  2. Opiekę hospicyjną nad osobami chorymi, w ostatnim stadium życia, przebywającymi w Hospicjum św. Brata Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej i działalność tamtejszego Domu Pomocy Społecznej.
  3. Profesjonalną opiekę medyczną nad osobami obłożnie chorymi i niepełnosprawnymi, mieszkającymi w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Grybowie oraz Domu Emerytów – Placówce Pielęgnacyjno-Opiekuńczej w Tarnowie.
  4. Poszerzenie i doposażenie bazy rehabilitacyjnej w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych
  5. Dofinansowanie działalności Schroniska dla Osób Bezdomnych w Tarnowie
  6. Pomoc osobom starszym, samotnym i pozbawionym samodzielności, pielęgnowanym przez Stację Opieki Caritas w Tarnowie, ul. Długa 3-5.

Caritas Diecezji Tarnowskiej jest organizacja pożytku publicznego od dnia 30 czerwca 2004. Wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  0000211791.


ulotka 1ulotka 2