s5 logo

Stacja Opieki Caritas Diecezji Tarnowskiej

Kontakt:
tel. 014/ 624 31 55
tel. kom. 510 793 198, 510 793 175, 510 983 270
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres:
Stacja Opieki Caritas Diecezji Tarnowskiej
ul. Długa 3-5
33-100 Tarnów

Biuro przyjęć czynne od poniedziałku do piątku  w godz. 15.30- 16.30. 

I. Informacje o placówce

Stacja Opieki Caritas jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej, świadczącym usługi pielęgniarstwa środowiskowo ro-dzinnego w ramach kontraktu zawartego z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

W Stacji zatrudnione są: jedna osoba świecka - opiekunka chorych oraz trzy pielęgniarki - siostry zakonne - posiadające wymagane kwalifikacje z zakresu pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego i opieki paliatywno-hospicyjnej. Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne realizują przede wszystkim zlecenia lekarskie w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji oraz świadczą opiekę pielęgnacyjną wobec rodziny w środowisku domowym w zdrowiu i chorobie, a także w opiece terminalnej. Rozpoznają środowisko, przeprowadzają wywiady środowiskowo-rodzinne, określają potrzeby zdrowotne, współpracują z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej (lekarzami rodzinnymi), pracownikami socjalnymi oraz innymi placówkami ochrony zdrowia. Usługi pielęgniarskie świadczone są w domu chorego oraz w gabinecie zabiegowym Stacji Opieki Caritas.

2. Zakres świadczonych usług:

Wynika on z kompetencji pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej i obejmuje w szczególności:

 • wykonywanie iniekcji domięśniowych, dożylnych, podskórnych
 • kroplowe dożylne przetaczanie płynów
 • pobieranie krwi do badań
 • pomiar poziomu glukozy we krwi
 • pomiar poziomu cholesterolu
 • pomiar ciśnienia krwi, tętna i temperatury
 • wykonywanie EKG
 • podawanie leków oraz nadzór nad przyjmowaniem leków przez pacjenta
 • wykonywanie kompresów, okładów oraz opatrunków
 • opatrywanie oparzeń, ran odleżyn
 • zakładanie cewnika do pęcherza moczowego (u kobiet)
 • wykonywanie zabiegów doodbytniczych
 • stawianie baniek
 • stosowanie drenażu ułożeniowego
 • wykonywanie inhalacji
 • pomiar masy ciała i wzrostu
 • toaleta całego ciała
 • toaleta przeciwodleżynowa
 • pielęgnacja stomii
 • prowadzenie rehabilitacji przyłóżkowej (usprawniania ruchowego)
 • gimnastyka oddechowa
 • uzgadnianie konsultacji, wizyt, badań oraz organizowanie zaopatrzenia w recepty w sytuacjach niewydolności pacjenta lub jego rodziny
 • poradnictwo w zakresie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej
 • poradnictwo w zakresie racjonalnego odżywiania
 • poradnictwo z zakresu czynników ryzyka chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, zakaźnych, urazów, zatruć i innych
 • nauczanie pomiaru ciśnienia krwi, samodzielnego wykonywania wstrzyknięć insuliny
 • edukacja rodziny w zakresie pielęgnacji przewlekle i obłożnie chorego

3. Dostęp do świadczeń Stacji Opieki Caritas:

Ze świadczeń mogą korzystać wszystkie osoby z terenu miasta Tarnowa, należące do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, które wybiorą Stację Opieki Caritas jako świadczeniodawcę usług pielęgniarskich i zadeklarują przyna-leżność do sióstr pielęgniarek składając deklarację wyboru pielęgniarki środowiskowej; w razie rezygnacji z usług sióstr pielęgniarek należy złożyć pisemną rezygnację z opieki pielęgniarskiej na specjalnym formularzu; można również dokonać wyboru siostry pielęgniarki ze Stacji Opieki Caritas po uprzedniej rezygnacji z usług dotychczas wybranej pielęgniarki - wówczas do deklaracji wyboru pielęgniarki ze Stacji należy dołączyć formularz rezygnacji podpisany przez pielęgniarkę środowiskową, z której usług zrezygnowano; zmiana wyboru pielęgniarki środowiskowej jest bezpłatna, a swobodę dokonania wyboru dowolnej pielęgniarki środowiskowej posiadającej umowę z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, należy do niezbywalnych praw pacjenta.

 • siostry pielęgniarki świadczą usługi w dni powszednie oraz wykonują konieczne zabiegi pielęgniarskie i pielęgnacyjne w niedziele i święta, zapewniając ciągłość opieki swoim pacjentom;
 • potrzebę przybycia pielęgniarki do pacjenta można zgłosić osobiście w biurze Stacji lub telefonicznie;
 • siostry pielęgniarki mają do dyspozycji samochody osobowe, co ułatwia sprawne dotarcie do pacjentów.

4. Warunki lokalowe Stacji Opieki Caritas i jej wyposażenie:

Siedzibą Stacji Opieki Caritas jest lokal obejmujący:

 • gabinet zabiegowy
 • biuro przyjęć
 • poczekalnię
 • łazienkę dostosowaną do pielęgnacji osób niepełnosprawnych
 • magazyn sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego

 

Placówka jest wyposażona w:

 • aparat do wykonywania EKG
 • aparaty do pomiaru ciśnienia krwi, glukozy, cholesterolu
 • inhalator
 • lampę sollux
 • lampę bioptron
 • wagę lekarską
 • zestaw reanimacyjny
 • ssak

5. Stacja Opieki Caritas wypożycza także sprzęt medyczno-rehabilitacyjny dla chorych z terenu miasta Tarnowa:

 • łóżka szpitalne
 • materace przeciwodleżynowe
 • wózki inwalidzkie
 • chodziki, balkoniki, kule, laski
 • sprzęt do pielęgnacji pacjenta leżącego w łóżku: wezgłowia, kółka przeciwodleżynowe, krzesła toaletowe, baseny, kaczki, kubki z lejkiem.

 

 


Wypożyczanie sprzętu oraz składanie deklaracji wyboru pielęgniarki i rezygnacji w godzinach otwarcia biura.