Chcę pomóc

Caritas Diecezji Tarnowskiej jest kościelną organizacją charytatywną. Niesie pomoc ubogim, chorym, niepełnosprawnym, dotkniętym przez sytuacje losowe. Dzięki hojności naszych Darczyńców możemy pomagać tym, którzy zwracają się do nas z prośbą o pomoc.

Naszą działalność możne wesprzeć przez:

  1. Wpłaty na konto:

71 1020 4955 0000 7302 0097 4683 

z adnotacją w tytule przelewu na co środki mają być przeznaczone
(np. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Wielkanocne Dzieło Caritas, Chleb za Chleb, Wakacyjna akcja Caritas, Program Gniazdo, Program Skrzydła, pomoc indywidualnej osobie – imię i nazwisko)

  1. Przekazanie 1% należnego podatku

KRS 0000211791 (przez klikniecie wchodzimy na program do rozliczenia 1%) 

  1. Darowizny rzeczowe, zapis majątkowy i testamentowy

Kontakt z biurem Caritas – tel. 14/ 631 73 20
(poniedziałek – piątek w godz. 9.00-12.00 oraz 13.00-15.00)