s5 logo

Chcę pomóc

Caritas Diecezji Tarnowskiej jest kościelną organizacją charytatywną. Niesie pomoc ubogim, chorym, niepełnosprawnym, dotkniętym przez sytuacje losowe. Dzięki hojności naszych Darczyńców możemy pomagać tym, którzy zwracają się do nas z prośbą o pomoc.

Naszą działalność możne wesprzeć przez:

  1. Wpłaty na konto:

71 1020 4955 0000 7302 0097 4683 

z adnotacją w tytule przelewu na co środki mają być przeznaczone
(np. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Wielkanocne Dzieło Caritas, Chleb za Chleb, Wakacyjna akcja Caritas, Program Gniazdo, Program Skrzydła, pomoc indywidualnej osobie – imię i nazwisko)

  1. Przekazanie 1,5% należnego podatku

KRS 0000211791 (Program do rozliczenia 1,5%) 

  1. Darowizny rzeczowe, zapis majątkowy i testamentowy

Kontakt z biurem Caritas – tel. 14/ 631 73 20
(poniedziałek – piątek w godz. 9.00-12.00 oraz 13.00-15.00)