s5 logo

Misja PZC

130515 2023 09 15 01Parafialny Zespół Caritas jest organizacją parafialną, która w ramach prowadzonej przez parafię działalności duszpasterskiej i społecznej organizuje i koordynuje jej posługę charytatywną. 

Zespół od chwili oficjalnego powołania obowiązkowo współpracuje z organizacją pożytku publicznego jaką jest Caritas Diecezji Tarnowskiej. Współpraca z Caritas diecezjalną jest nieodzownym warunkiem korzystania przez Zespół z zastrzeżonej prawnie nazwy i logo Caritas oraz z różnego rodzaju form pomocy świadczonej przez Caritas diecezjalną.

Zadania Zespołu obejmują w szczególności następujące działania:

  • mobilizowanie całej parafii do praktykowania miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem,
  • przygotowywanie i prowadzenie spotkań i nabożeństw okresowych lub nadzwyczajnych związanych z osobami chorymi, niepełnosprawnymi, ubogimi itp.
  • pomaganie kapłanom w docieraniu z posługą sakramentalną do osób chorych i starszych,
  • prowadzenie stałych lub nadzwyczajnych akcji charytatywnych organizowanych przez Caritas Diecezji Tarnowskiej lub przez parafię,
  • rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy charytatywnej osobom indywidualnym i rodzinom na terenie parafii,
  • organizowanie tej pomocy w ramach Zespołu i we współpracy z Caritas Diecezji Tarnowskiej oraz innymi instytucjami pomocowymi,
  • tworzenie, prowadzenie lub wspomaganie parafialnych placówek takich jak: świetlice dla dzieci, domy dziennego pobytu, kluby seniora, kuchnie dla ubogich, warsztaty terapeutyczne itp.
  • pozyskiwanie środków finansowych oraz innych darów koniecznych do prowadzenia działalności charytatywnej.