s5 logo

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Grybowie

Kontakt:
tel. 18/448 26 60 
fax. 18/448 26 69 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: www.zolgrybow.pl

Adres:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 
Rynek 10 
33-330 Grybów

1. Ogólne informacje o placówce

ZOL Grybow 1Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Ks. Biskupa Karola Pękali w Grybowie przeznaczony jest dla 93 kobiet i mężczyzn przewlekle chorych ze schorzeniami układu oddechowego, krążeniowego, ruchu, nerwowego (z wyłączeniem chorób psychicznych). Placówka służy osobom, które ze względu na stan zdrowia i wiek wymagają całodobowej opieki, pielęgnacji, rehabilitacji i koniecznych świadczeń zdrowotnych. Udzielane świadczenia mają na celu zachowanie, przywracanie i poprawę zdrowia pacjentów.

2. Warunki przyjęcia

O przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Grybowie mogą się ubiegać osoby dorosłe, lub w ich imieniu, opiekunowie prawni, głównie z terenu działania Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, a w uzasa-dnionych sytuacjach także z innych rejonów Polski.

Decyzję o przyjęciu do zakładu wydaje dyrektor w porozumieniu z lekarzem Zakładu w oparciu o dokumentację określoną w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wnioski dla zainteresowanej osoby przygotowują: lekarz rodzinny lub lekarz prowadzący opiekę nad pacjentem w przychodni zdrowia, szpitalu, klinice oraz pielęgniarki w w/w jednostkach.

3. Warunki pobytu

ZOL Grybow 2Pobyt pacjenta w ZOL jest finansowany, zgodnie z podpisaną umową, przez Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, oraz przez niego samego w wysokości 70% z dochodu (emerytury, renty, zasiłków z opieki społecznej). Pozostała część dochodu mieszkańca jest do jego dyspozycji.

Zakład posiada 2 oddziały (dla ok. 50 kobiet i 43 mężczyzn). Mieszkańcy przebywają na salach 2, 3, 4, 5 i 6 osobowych. Do dyspozycji mieszkańców są sale do rehabilitacji i terapii zajęciowej. Dom posiada windę osobową.

W obiektach zlikwidowane są wszystkie bariery architektoniczne. W przylegającym do placówki ogrodzie znajdują się ścieżki spacerowe dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich bądź przy pomocy sztucznych ułatwień.

4. Świadczona pomoc

O poprawę i utrzymanie zdrowia mieszkańców troszczą się lekarze interniści. W sytuacjach skomplikowanych, bardzo trudnych i nagłych, lekarze kierują pacjentów na specjalistyczne badania do innych jednostek służby zdrowia bądź do szpitali. Całodobową opiekę medyczną w Zakładzie pełnią wyspecjalizowane pielęgniarki w tym 4 siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek.

Pacjenci Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego korzystają z pomocy rehabilitanta fizjoterapeuty, który zajmuje się usprawnianiem fizycznym, przywracaniem sprawności ruchowej na różnego rodzaju przyrządach, leczeniem laserowym i prądowym. Pomocy chorym udziela również terapeuta zajęciowy, który prowadzi zajęcia z mieszkańcami na sali terapii zajęciowej jak też na salach ich pobytu.

W Zakładzie znajduje się kaplica, w której ksiądz kapelan odprawia Mszę św. w każdą niedzielę i wszystkie święta. Codziennie rano rozdzielana jest Komunia św. Pacjenci mają również pełną możliwość korzystania z sakramentu pokuty i namaszczenia chorych.

Bardziej sprawni fizycznie mieszkańcy Zakładu oraz ci poruszający się na wózkach inwalidzkich, przy pomocy kul i chodzików, korzystają z wyjazdów na wycieczki i pielgrzymki (m.in. Licheń, Częstochowa, Tuchów, Łagiewniki i Kraków, Zakopane) oraz z innych imprez rekreacyjnych.

Więcej informacji o placówce znajdziesz na stronie http://www.zolgrybow.pl