„Chleb za Chleb”

chleb za chleb 2017

„Chleb za Chleb” – to akcja Caritas Diecezji Tarnowskiej wpisująca się w Światowy Dzień Ubogich obchodzony w przedostatnią niedzielę roku liturgicznego. Jej  celem jest uwrażliwienie każdego z nas – na los ludzi bezdomnych i najuboższych oraz pozyskanie środków na pomoc dla nich.

Nabycie chleba ma głęboki sens zarówno symboliczny, jak i praktyczny. Spożywany przy rodzinnym stole „chlebek miłosierdzia” staje się znakiem łączności z potrzebującymi i daje możliwość nakarmienia głodnego bliźniego.

Akcja ta ma również charakter edukacyjny, a jej głównym zadaniem jest przekonanie ludzi do podejmowania konkretnych działań na rzecz osób zmarginalizowanych.

Jeśli zatem chcesz im pomóc, ofiaruj co najmniej 5 zł, a otrzymasz "chlebek miłosierdzia" – symboliczny znak Twojego otwartego serca. Corocznie bowiem wszystkie zebrane ofiary przeznaczane są na dożywianie osób ubogich oraz na obiady dla dzieci w szkołach lub świetlicach.