Chcę pomóc

Chcę pomóc, ale jak?

dotpay pobrane

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi."
/św. Jan Paweł II/

Caritas Diecezji Tarnowskiej jest kościelną organizacją charytatywną. Niesiemy pomoc chorym, pokrzywdzonym, dotkniętym przez los.

Dzięki hojności naszych Darczyńców możemy pomagać szczodrze, dzięki ofiarności naszych Wolontariuszy możemy pomagać efektywnie.

Aż 98,82% zbieranych funduszy trafia do potrzebujących, a zaledwie 1,18% pokrywa koszty operacyjne udzielanej pomocy. Dlatego od wielu lat cieszymy się Waszym zaufaniem i dlatego też, warto pomagać nam POMAGAĆ INNYM. 

 

ZAPIS MAJĄTKOWY I TESTAMENTOWY

Zapis majątkowy to jeden z wielu możliwych sposobów wspierania organizacji pozarządowych. Coraz częściej KTOŚ decyduje się przekazać jakiś procent czy też konkretny składnik swego majątku na rzecz potrzebujących. Aby móc to uczynić, należy sporządzić akt notarialny bądź zapis testamentowy. Idąc przez życie czynimy dobro i to ono jest skarbem, który nigdy nie zniszczeje. Osoby zainteresowane taką możliwością współpracy lub mające w tej kwestii jakieś pytania prosimy o kontakt pod nr telefonu 14 631 73 21 lub 22.

DAROWIZNA

Darowizna to jedno z podstawowych źródeł finansowania organizacji pożytku publicznego. Darowizna może być przekazana na działalność statutową organizacji ze wskazaniem wybranego celu lub ogólnie, a zależy to wyłącznie od woli Darczyńcy. Darczyńcą może zostać zarówno osoba prawna jak i fizyczna. Darowizna może mieć formę finansową - pieniądze, a także rzeczową, np. żywność, urządzenia medyczne i materiały opatrunkowe, sprzęt RTV, sprzęt AGD, meble, artykuły biurowe, środki czystości i higieniczne, samochody, rowery… Nie tylko środki finansowe i dobra ruchome mogą być przedmiotem darowizny, ale również nieruchomości i określone prawa (np. prawo do wieczystego użytkowania).

Każdą darowiznę rzeczową można wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym i odliczyć od podatku. Warunkiem jest posiadanie umowy darowizny, w której będzie określona jej wartość, dane osobowe przekazującego darowiznę i Caritas Tarnowskiej. Pod treścią muszą zostać złożone podpisy osób upoważnionych do tej czynności, reprezentujące obydwie strony. Darczyńca musi także posiadać oświadczenie przyjęcia darowizny. Może ono być oddzielnym dokumentem lub zostać zapisane w umowie darowizny. Umowa przekazania darowizny może być spisana i podpisana przez obydwie strony lub mieć formę dokumentu notarialnego. 

JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ?

Wiesz jak może pomóc twoja firma?

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR- Corporate Social Responsibility), coraz częściej jest polem aktywności, którego wagę i znaczenie dostrzegają Przedsiębiorcy. Interesy społeczne, ochrona środowiska, relacje z lokalną społecznością, stanowiącą nierzadko grupę interesariuszy nie są bez znaczenia, dla postrzegania, a co za tym idzie pozycji na współczesnym rynku, Twojej firmy.

Bycie społecznie odpowiedzialnym wpływa pozytywnie nie tylko na środowisko, organizacje, czy grupy osób, z którymi firma prowadzi działalność w ramach CSR-u, w konsekwencji, równie duże oddziaływanie ma na konkurencyjność firmy oraz jej rozwój ekonomiczny i społeczny.

Bycie Społecznie Odpowiedzialnym się opłaca.
Gorąco zachęcamy do grona firm Społecznie Odpowiedzialnych.
Jako Caritas Diecezji Tarnowskiej proponujemy Państwu szereg możliwości współpracy.

DAROWIZNA
zarówno w formie finansowej, jak i rzeczowej jest jednym z filarów wspierających naszą działalność.

MARKETING WIĄZANY
to przekazanie na cele społeczne, części pieniędzy ze sprzedaży wcześniej ustalonego produktu.
Na opakowaniu, każdej sztuki takiego produktu znajduje się dobrze widoczna informacja na ten temat.

WSPARCIE EKSPERCKIE
nowe technologie, wiedza ekspercka z różnych dziedzin, są nieocenionym wsparciem dla naszej Caritas (organizacja warsztatów, szkoleń, udzielanie porad. Wiedza, umiejętności i doświadczenie, to bardzo cenny depozyt, którym możesz się podzielić, stając się w ten sposób naszym Darczyńcą i Przyjacielem.

WOLONTARIAT PRACOWNICZY
Będąc pracodawcą możesz umożliwić i wspierać program, polegający na dobrowolnym zaangażowaniu się pracowników Twojej firmy, w działania prospołeczne i charytatywne.
Serdecznie zapraszamy do dzielenia się własnym czasem, zdolnościami i umiejętnościami, a przede wszystkim SERCEM, bez którego nie jesteśmy w stanie, podzielić się bezinteresownie żadnym dobrem.

SPONSORING
to transakcja biznesowa polegająca na wymianie wartości. Caritas Diecezji Tarnowskiej nie prowadzi działalności gospodarczej, dlatego też, z naszej strony, mówiąc o wartościach wymiennych, mówimy o różnych formach reklamy sponsora.

PAYROLL
Dotacja wcale nie musi być duża. Końcówka wynagrodzenia, procent wynagrodzenia, niewielka kwota z wynagrodzenia przekazywana regularnie na cele społeczne, to ogromne wsparcie dla organizacji. Payroll, jest metodą, polegającą na regularnym potrącaniu, za zgodą pracownika, wyrażoną we wcześniej spisanej deklaracji, określonej kwoty z jego wynagrodzenia. Pracownik może zawsze dowolnie zmienić wysokość odpisu, jak i z niego zrezygnować zupełnie. Payroll, można określić, jako program składek pracowniczych na cele charytatywne i społeczne, dlatego też, program ten pozwala pracownikom na korzystanie z ulg podatkowy od przekazanych darowizn.

CARITAS istnieje i może pełnić dzieła miłosierdzia tylko dlatego, że jesteś TY Drogi nasz Przyjacielu i Darczyńco. Możemy skutecznie pomagać tak długo, jak długo będą z nami osoby pragnące podać spragnionemu ewangeliczny kubek wody. Zachęcamy zatem serdecznie do wsparcia naszych dzieł, akcji i programów. Każdy z nich to konkretna pomoc konkretnemu człowiekowi – choremu, bezdomnemu, dziecku, rodzinie…

dotpay bank